6 millioner til Prosjektet «Give me SoMe dialog»- digital ungdomsplattform

6 millioner til Prosjektet «Give me SoMe dialog»- digital ungdomsplattform

Vefsn kommune har sammen med kommunene Brønnøy, Hemnes og Rana, Storuman, Gornji Milanovac (Serbia), samt organisasjonene Sico, Helgeland Ungdomsråd og stiftelsen MED ungdom i fokus fått innvilget over 6 millioner fordelt på 3 år for å utvikle plattformer for digital kommunikasjon, informasjon og tjenesteyting for ungdom.

Hvorfor gjennomfører vi prosjektet?

  • Alle kommunene på Helgeland har utfordringer når det gjelder demografi og digital kompetanse. Prosjektet skal styrke kompetansen når det gjelder dialog med unge og har potensial for å påvirke hvordan barn og unge ser på sin kommune og hvilke utviklingsmuligheter man har der.
  • Prosjektet «Give me SoMe dialog» skal skape trygge arenaer for innovasjon når det gjelder digital dialog og tjenesteutvikling.
  • Prosjektet ønsker å lage en helhetlig kommunal digital plattform/app for ungdom.  

De som har gitt støtte er

  • Erasmus+ og Aktiv ungdom
  • Statsforvalteren
  • Statlig innovasjonstilskudd

Hvilke målgrupper deltar i Prosjektet?

1. Målgruppe - Barn og ungdom

2. Målgruppe - Fagpersoner / beslutningstakere / Voksne.

3. Målgruppe -Tech bransjen

4. Målgruppe - Kommunene

Leder av Vefsn ungdomsråd Adam Ulvang , Leder for Alstadhaug ungdomsråd Antoni Przychodzki og Styremedlem i Helgeland ungdomsråd Mia Haugen gir tommelopp for ungdomsprosjektet «Give me SoMe dialog»   

Hva skjer nå?

Vi må rekruttere personell i prosjektet, så her blir det bare å følge med når vi lyser ut! 

Til neste sommer blir det en meget spennende internasjonal innovasjonscamp som vil gjennomføres med base i Mosjøen med aktiviteter i kommunene Vefsn, Rana og Hemnes. I prosjektperioden vil det også være samlinger i Sverige og i Serbia.   

Dette er eksempler på tematikk og spørsmål som vi stiller oss i prosjektet:  

1. Hvordan gi bedre psykisk helsehjelp?

2. Hvordan kan man skape deltagelse i medvirkningsprosesser?

3. Kan arbeidet med digital dialog føre til økt tilbakeføring og introduksjon til arbeidsliv og skole etter drop out?

4. Hvordan kan digitale plattformer gi informasjon og skape rekruttering til aktiviteter?

5. Hvordan kan kunst og kulturtilbud skapes og formidles på digitale plattformer?

6. Hvordan skal den digitale tilstedeværelsen til en fysisk møteplass være?

7. Hvordan kan miljøarbeid og elevstøtte gjøres best mulig?

Ønskers det mer informasjon kan dere kontakte Harald Fåkvam mob 99408108 /harald.faakvam@vefsn.kommune.no .

Til toppen