Faggrupper

Digitale Helgeland vil ha egne regionale kompetanseorgan og arbeidsgrupper som skal benyttes til prosjektarbeid og deling av kunnskap og erfaringer på tvers. For hvert prosjekt som prioriteres må det følge med faggrupper. Faggruppene vil være viktige samarbeidspartnere i jobben med å kartlegge behov og gevinster.

Faggruppe for Velferdsteknologi

IT drift

Til toppen