Velferdsteknologi

Vi har samordnet våre fagområde innen velferdsteknologi  for å styrker våre forutsetninger for å lykkes med implementering av velferdsteknologi i alle kommunene på Helgeland. De fire største kommunene er deltakere i  Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP) og jobber aktivt med å øke sin kompetanse innen velferdsteknologi og sørge for at kompetansen blir delt med alle kommunene som er med i Digitale Helgeland. 

Kort fortalt
Velferdsteknologi er teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Ved å ta i bruk velferdsteknologi kan den enkelte klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte for pårørende og vil samtidig bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet som leveres av kommunen innenfor helse og omsorg. 

Hvorfor ønsker vi å innføre velferdsteknologiske løsninger?

 • Økt trygghet for bruker, pårørende og ansatte
 • Mer effektiv bruk av ressurser i helse og omsorgstjenesten (redusering av tidstyver)
 • Økt kvalitet i tjenesten for både tjenestemottaker, pårørende og/eller ansatte (endring i mestringsnivå og livskvalitet)
 • Ungåtte kostnader ved at oppgaver reduseres (utsatt behov for sykehjemsplass, innleggelse på sykehus, innleie av ekstra personale)

 

Ansatt ser på oversikt over pasienter på tavle med gule lapper Ansatt ser på informasjon fra pasient på sin mobiltelefon  

Hva ønsker faggruppen å oppnå med samarbeidet?

 • Legge til rette for en enklere og mer effektiv hverdag for ansatte og tjenestemottakere
 • Innsikt i hverandres IKT-løsninger og systemer
 • Økt grad av kompetansedeling mellom kommunene
 • Økt rekrutteringsevne gjennom å ta i bruk effektive og innovative løsninger
 • Økt gjennomføringsevne i prosjekter
 • Økt digital kompetanse
 • Økt innkjøpskompetanse  

 Hvilke tema jobber vi med?

 • Innsiktarbeid
 • Kartlegging av behov
 • Design av tjenester
 • Gevinstrealisering
 • Lederutvikling

Hvilke velferdsteknologiske løsninger jobber vi med?

 • Elektronisk medisineringsstøtte
 • Varslings og lokaliseringstjeneste (GPS)
 • Elektronisk dørlås
 • Digitalt tilsyn
 • Logistkk løsninger for mer optimale kjørerute og bedre kvalitet på tjenester
 • Avstandsoppfølging av personer med ulike kroniske sykdommer

 

Kontakt oss

Hilde Johansson
Prosjektleder
E-post
Mobil 418 04 848
Til toppen