Om Digitale Helgeland

Digitale Helgeland er et kommunalt oppgavefelleskap som forener 16 kommuner - Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Med en visjon  "Sammen for utvikling og bedre tjenester" utforsker og gjennomfører Digitale Helgeland innovative og brukerorienterte løsninger ved å dele data, fremme gjenbruk og utnytter felles komponenter og nasjonale fellesløsninger. Dette vil på lang sikt resultere i mer bærekraftige løsninger som er skreddersydd for å møte de demografiske utfordringene kommunene står overfor.

Hva er digitalisering?
Digitalisering handler først og fremst om mennesker og om hvordan vi kan bruke teknologi som et verktøy for å gjøre din hverdag enklere. Digitalisering er en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger til elektroniske og digitale løsninger. 

Gjennom et tett samarbeid om kompetanse og ressurser, er Digitale Helgeland fast bestemt på å forbedre kvaliteten og effektiviteten i mange av sine tjenester. Kommunene anerkjenner behovet for flere varme hender i sykepleien, som kan gi pasientene full oppmerksomhet i stedet for å bruke tid på administrative og repeterende oppgaver. Samtidig ønsker de at lærere skal kunne vie mer tid til barna og undervisningen ved å effektivisere og automatisere manuelle prosesser. Målet er å tilby innbyggerne raske og effektive løsninger som er enkle å bruke, samtidig som det ivaretas en høy grad av likebehandling og rettssikkerhet. Dette vil i sin helhet resultere i en smidigere arbeidshverdag for kommunalt ansatte, et forbedret møte med kommunen for innbyggerne, og et styrket samarbeid som løfter Helgeland inn i en digital fremtid.

Hvorfor samarbeider vi?

 • Å bygge opp under Helgeland som et attraktivt sted å bo og jobbe.
 • Vi skal levere de samme tjenestene til alle innbyggere i Helgeland. 
 • Felles innkjøp og offentlige anskaffelser/ Stordriftsfordeler på f.eks innkjøp.
 • Utnytte ressurser og kompetanse på tvers av kommunegrensene.
 • Dra nytte av våre styrker og forskjeller
 • Styrke den digitale kompetansen i hele Helgeland.
 • Dele kompetanse.
 • Ta i bruk nasjonale fellesløsniger. 
 • gjør det enklere for Helgeland å ta i bruk de løsningene som finnes i teknologi og kompetanse. 
 • Sikre bedre kompetanse hos ansatte i kommunene på hele Helgeland.

   

Hvorfor har vi behov for digitalisering?

Den største utfordringen vi står ovenfor i kommune Norge er den store veksten i eldre som ligger foran oss. Beregninger fra SSB tilsier at det innen kun 10 år vil være flere eldre over 65 år enn det vil være barn og unge (0-19 år). Antallet 80 år eller eldre vil mer enn tredobles innen 2060. De siste ti årene er det blitt 20.000 flere personer i Nord-Norge over 67 år. Tall fra Kunnskapsbanken viser at andelen eldre i Nord-Norge øker, det blir flere pleietrengende, andelen personer i arbeid øker ikke og at det blir færre barn i Nord-Norge. 

Eldrebølgen gjør at vi ikke kan fortsette å løse oppgaver på samme måte som i dag. Det vil være færre folk som er arbeidsføre og som kan utføre jobbene som gjøres i dag i de aller fleste næringer. Om vi tar i bruk teknologi for å automatisere rutinepregede oppgaver og prosesser og effektivisere samhandling vil vi være bedre rustet for fremtiden.

Hva betyr det for meg som innbygger?

 • Raskere svar.
 • Bedre kvalitet i tjenestene.
 • Mindre administrering for deg som innbygger.
 • Innsyn i hvilken informasjon kommunen har om deg.
 • Rett ressursbruk på rett plass.
 • Bedre utnyttelse av ressurser.
 • Lettere tilgang til gode brukervennlige digitale tjenester.
 • Effektive og papirløse prosesser.

Vi har en podcast-serie om innovasjon og digitalisering på Helgeland. Lytt gjerne på den her

Se videoen under hvor vi diskuterer prosjektet med leder for styringsgruppen og kommunedirektør Børge Toft.