Om Digitale Helgeland

Digitale Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Prosjektet startet formelt opp i midten av januar 2020. 

Hva er digitalisering?
Digitalisering handler først og fremst om mennesker og om hvordan vi kan bruke teknologi som et verktøy for å gjøre din hverdag enklere. Digitalisering er en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger til elektroniske og digitale løsninger. 

Vår visjon er at digitaliseringsarbeidet på Helgeland skal øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene våre, gjennom en forbedret bruk av ressursene i kommunen. Vi vil ha flere varme hender i sykepleien, som er tett på pasienter i stedet for å bruke tid på administrative og repeterende oppgaver. Vi vil at lærerne våre får bruke mer tid på barna og undervisning i stedet for manuelle prosesser som kan automatiseres. Vi vil gi innbyggere raskere svar på sine saker og samtidig sørge for en høyere grad av likebehandling og rettssikkerhet. Vi vil gi innbyggere enklere tilgang til informasjon og innsyn i hva kommunen vet om deg. Dette skal i sum bidra til en enklere hverdag for kommunalt ansatte, et bedre møte med kommunen for våre innbyggere og at Helgeland sammen skal få dette til. 

Hvorfor samarbeider vi?

 • Å bygge opp under Helgeland som et attraktivt sted å bo og jobbe.
 • Vi skal levere de samme tjenestene til alle innbyggere i Helgeland. 
 • Felles innkjøp og offentlige anskaffelser/ Stordriftsfordeler på f.eks innkjøp.
 • Utnytte ressurser og kompetanse på tvers av kommunegrensene.
 • Dra nytte av våre styrker og forskjeller
 • Styrke den digitale kompetansen i hele Helgeland.
 • Dele kompetanse.
 • Ta i bruk nasjonale fellesløsniger. 
 • gjør det enklere for Helgeland å ta i bruk de løsningene som finnes i teknologi og kompetanse. 
 • Sikre bedre kompetanse hos ansatte i kommunene på hele Helgeland.

   

Hvorfor har vi behov for digitalisering?

Den største utfordringen vi står ovenfor i kommune Norge er den store veksten i eldre som ligger foran oss. Beregninger fra SSB tilsier at det innen kun 10 år vil være flere eldre over 65 år enn det vil være barn og unge (0-19 år). Antallet 80 år eller eldre vil mer enn tredobles innen 2060. De siste ti årene er det blitt 20.000 flere personer i Nord-Norge over 67 år. Tall fra Kunnskapsbanken viser at andelen eldre i Nord-Norge øker, det blir flere pleietrengende, andelen personer i arbeid øker ikke og at det blir færre barn i Nord-Norge. 

Eldrebølgen gjør at vi ikke kan fortsette å løse oppgaver på samme måte som i dag. Det vil være færre folk som er arbeidsføre og som kan utføre jobbene som gjøres i dag i de aller fleste næringer. Om vi tar i bruk teknologi for å automatisere rutinepregede oppgaver og prosesser og effektivisere samhandling vil vi være bedre rustet for fremtiden.

Hva betyr det for meg som innbygger?

 • Raskere svar.
 • Bedre kvalitet i tjenestene.
 • Mindre administrering for deg som innbygger.
 • Innsyn i hvilken informasjon kommunen har om deg.
 • Rett ressursbruk på rett plass.
 • Bedre utnyttelse av ressurser.
 • Lettere tilgang til gode brukervennlige digitale tjenester.
 • Effektive og papirløse prosesser.

Vi har en podcast-serie om innovasjon og digitalisering på Helgeland. Lytt gjerne på den her

Se videoen under hvor vi diskuterer prosjektet med leder for styringsgruppen og kommunedirektør Børge Toft.

Til toppen