Fellesløsninger

Norge har både nasjonale fellesløsninger og nasjonale felles komponenter som kommunene kan ta i bruk. Digitale Helgeland vil legge til rette for og være behjelpelig med at kommunene får innført de nasjonale fellesløsningene som tilbys og vi vil benytte oss av felles komponenter og fellesløsninger fremfor å utvikle egne løsninger. 

Kort fortalt
Nasjonale fellesløsninger er byggeklosser som kan brukes i utviklingen av offentlige digitale tjenester. De nasjonale fellesløsningene leveres av KS, Digitaliseringsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, Kartverket og Skatteetaten.

For kommunene på Helgeland er det foreløpig variabel bruke av nasjonale fellesløsninger. Nedenfor ser dere oversikt over hvilke fellesløsninger som er tatt i bruk og hvilke som ennå ingen har tatt i bruk. Innenfor hver løsning som er tatt i bruk vil det være kommuner som ennå ikke har innført den nasjonale fellesløsningen. 

 

Fellesløsninger i bruk

 

Fellesløsninger vi ennå ikke har tatt i bruk