Prosjekt

For å nå målene i vår digitaliseringsstrategi vil vi til enhver tid kjøre flere enkeltprosjekter paralellt. Hvor mange prosjekter vi har gående samtidig vil avhenge av kompleksiteten på prosjektene.

Pågående prosjekter

Digital Hjemmeoppfølging Helgeland

Veterinærtjenesten

ConnectFlow - smidig dokumenthåndtering og samarbeid

Sikker kommune Helgeland

Digital inkludering Helgeland

KOBO - Digitalt system for utleie av kommunale boliger

Tjenesteutvikling i Altinn

 

Avsluttede prosjekter

Digitalisering av ansettelsesprosessen

Oppgradering til Elements cloud

Integrasjon mot kjernejournal

Sende digital post ut fra pasient journal system

Nasjonal portal for bekymringsmelding

Digitalisering av tjenestekontoret

MinØk - et Stimulab prosjekt

Hvordan kommer vi frem til prosjekter?

Digitale Helgeland jobber systematisk med å kartlegge og identifisere muligheter for digitalisering i tett samarbeid med faggruppene. Digitaliseringsstrategien beskriver retning på utvikling og innsatsområder.  Men det er styringsgruppen som til syvende og sist beslutter hvilke prosjekter vi skal prioritere. 

Om du som innbygger eller ansatt i en av Helgelandskommunene har innspill til digitaliseringsprosjekt vi bør vurdere er det bare å ta kontakt med oss.