Veterinærtjenesten

Samlet sett er det utfordringer med å sikre en forsvarlig veterinærtjeneste, inkludert tilgjengelighet, rekruttering, organisering av vaktordninger og administrative oppgaver. Disse utfordringene påvirker både veterinærene, bøndene og kommunene i deres samarbeid om dyrehelse og omsorg.

Vi skal i dette prosjektet utforske om digitalisering kan benyttes om verktøy for å sikre en mer stabil og sikker tjeneste, både for veterinærer, bønder og kommunen.

Overordnet faseplan for prosjektet

Innsiktsfasen

Vi har hatt en grundig innsiktsfase for å kartlegge og forstå hvordan tjenesten fungerer i dag, sett fra de ulike aktørenes ståsted. På den måten sikrer vi at ideene vi tar videre til konseptfasen bunner i faktiske utfordringer og behov. Dette har resultert i en rapport med konkrete anbefalinger som vi tar med oss inn i neste fase av prosjektet. Innsikten har vi skaffet oss gjennom intervjuer med veterinærer, bønder, ansatte i kommunen, Animalia og Landbruksdirektoratet. I tillegg til feltarbeid der vi har skygget en veterinær på jobb, samt et arbeidsverksted med de samme rollene for å validere og videreutvikle innsikten.

Innsiktsrapporten ble overlevert styringsgruppen 15.mai. (PDF, 13 MB)

Prosjektgruppe

Prosjektmedlemmer veterinærtjenesten
Navn Organisasjon Rolle
Asbjørn Engum Hattfjelldal kommune Prosjekteier
Camilla Falch Digitale Helgeland Prosjektleder
Anne Kristin Solheim Grane kommune Styringsgruppe
Anita Mellingen Grane kommune Styringsgruppe
Robert Isaksen KS Styringsgruppe
Hilde T. Rafaelsen Digitale Helgeland Prosjektmedarbeider
Caroline Odden Halogen Tjenestedesigner
Eila Rishovd Halogen Tjenestedesigner

 

Relevante blogginnlegg:

Digitale Helgeland søker bonde og veterinær!

Lurer du på hvordan veterinærtjenesten fungerer? Vi har svaret!

En spennende prosjektfase er over - innsiktsrapporten for veterinærtjenesten er levert!

Digitale Helgeland møtte Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Kontakt oss

Camilla Falch
Prosjektleder
E-post
Mobil 95 11 88 58