Strategi

Digitaliseringsstrategien for Digitale Helgeland vil beskrive retning på utvikling og innsatsområder for digitaliseringssamarbeidet

Du kan lese digitaliseringsstrategien i sin helhet her. (PDF, 2 MB)