Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Hilde T Lauvset Rafaelsen

Daglig leder

e-post: hilde.rafaelsen@digihelgeland.no

mobil: 481 84 216

​​

 Camilla Falch

Prosjektleder  

e-post: camilla.falch@digihelgeland.no

mobil: 951 18858


Ståle Sjøvoll

Personvernombud

e-post: stale.sjovoll@digihelgeland.no

mobil: 952 54427

 

Eva-Alice Slettevoll

Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester

e-post: eva.slettevoll@digihelgeland.no

mobil: 992 53051

Vi har ansvaret for den daglige driften av Digitale Helgeland og skal blant annet ivareta følgende funksjoner:

  • Kartlegge og identifisere muligheter for digitalisering
  • Være et teknologisk rådgivende bindeledd mellom fagområder, tjenesteproduksjon og teknologi for Helgelandskommunene
  • Bidra i utarbeidelse av behov og krav i felles digitaliseringsprosjekter for helgelandskommunene
  • Bidra med kartlegging av gevinster og utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner
  • Bidra med tjenestedesign og prosessforbedring i digitaliseringsprosjekter
  • Lede og/eller delta i felles digitaliseringsprosjekter
  • Være en pådriver for innføring og bruk av nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger
  • Være en pådriver for regionalt samarbeid blant IT-miljøene i de 16 Helgelandskommunene