Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!

 Hilde T Lauvset Rafaelsen

Prosjektleder Digitale Helgeland

e-post: hilde.rafaelsen@bronnoy.kommune.no

mobil: 481 84 216

Aleksander Millang

Kommunikasjonsansvarlig Digitale Helgeland

e-post: aleksander.millang@bronnoy.kommune.no

mobil: 916 19 311

Børge Toft

Leder styringsgruppen, kommunedirektør Alstahaug

e-post: borge.toft@alstahaug.kommune.no

Vi har ansvaret for den daglige driften av Digitale Helgeland og skal blant annet ivareta følgende funksjoner:

  • Kartlegge og identifisere muligheter for digitalisering
  • Være et teknologisk rådgivende bindeledd mellom fagområder, tjenesteproduksjon og teknologi for Helgelandskommunene
  • Bidra i utarbeidelse av behov og krav i felles digitaliseringsprosjekter for helgelandskommunene
  • Bidra med kartlegging av gevinster og utarbeidelse av gevinstrealiseringsplaner
  • Bidra med tjenestedesign og prosessforbedring i digitaliseringsprosjekter
  • Lede og/eller delta i felles digitaliseringsprosjekter
  • Være en pådriver for innføring og bruk av nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger
  • Være en pådriver for regionalt samarbeid blant IT-miljøene i de 16 Helgelandskommunene
Til toppen