Tjenesteutvikling i Altinn

Digitale Helgeland inngikk samarbeidsavtale med Digitaliseringsdirektoratet og Altinn i desember 2020. Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige etater. Men er også en teknisk plattform, som kommuner og andre offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.  Etter at man har inngått samarbeidsavtale blir man «tjenesteeier» i Altinn og får tilgang til å dele tjenester og data med andre tjenesteeiere, samt at vi får veiledning og hjelp til å komme raskt i gang med utvikling av digitale tjenester. Det er i dag 62 ulike etater med i Altinn samarbeidet, blant annet skatteetaten, NAV, SSB, Oslo kommune, Trondheim kommune, Nasjonalbiblioteket.  

For de aller fleste digitale søknadskjema vi benytter i kommunene har vi som mål om å få dem implementert i Altinn som felles tjenester. Data fra disse digitale skjema skal komme automatisk inn i sak-arkiv systemet. Figuren viser hvordan dette skal gjøres og vi begynner å nærme oss noe som er klart til test.  Accenture og Sikri samarbeider nå for å få gjort tilpasninger i løsningen slik at vi skal få testa dette ut. Vi håper vi skal ha fått på plass eFormidling i første halvdel av 2022 og at Accenture da har fått dokumentert hvordan dette er satt opp fra start til slutt, slik at kommunene selv kan ta over og lage nye tjenester selv.

 

Innbyggeren finner sin tjeneste på sin mobil eller på sin PC, logger inn med ID porten og får preutfylt informasjon om seg selv, fyller ut skjema og data kommer til riktig kommune automatisk. Data vil da komme direkte inn i kommunen sitt sak-arkiv system, i dette tilfellet Elements cloud, som 13 av 16 kommuner i Digitale Helgeland har. Tjenesten vi er i gang med å utvikle nå  er søknad om skjenkebevilling, søknad om helse og omsorgstjenester og søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. 

Les mer om eFormidling her

Til toppen