Tjenesteutvikling i Altinn

Digitale Helgeland inngikk samarbeidsavtale med Digitaliseringsdirektoratet og Altinn i desember 2020. Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringsliv, privatpersoner og offentlige etater. Men er også en teknisk plattform, som kommuner og andre offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.  Etter at man har inngått samarbeidsavtale blir man «tjenesteeier» i Altinn og får tilgang til å dele tjenester og data med andre tjenesteeiere, samt at vi får veiledning og hjelp til å komme raskt i gang med utvikling av digitale tjenester. Det er i dag 62 ulike etater med i Altinn samarbeidet, blant annet skatteetaten, NAV, SSB, Oslo kommune, Trondheim kommune, Nasjonalbiblioteket.  

For de aller fleste digitale søknadskjema vi benytter i kommunene har vi som mål om å få dem implementert i Altinn som felles tjenester. Data fra disse digitale skjema skal komme automatisk inn i sak-arkiv systemet. Figuren viser hvordan dette gjøres.  Vi har samarbeidet tett med Accenture, Digitaliseringdirektoratet, KS og Sikri  for å få på plass eFormidling og en generell dataflyt som som kan brukes på de fleste digitale søknadsskjemaene våre. Denne løsningen er nå på plass, og i siste halvdel av 2022 hadde vi på plass vår første tjeneste der vi fikk demonstrert at løsningen fungerer utmerket.

 

Innbyggeren finner sin tjeneste på sin mobil eller på sin PC, logger inn med ID porten og får preutfylt informasjon om seg selv, fyller ut skjema og data kommer til riktig kommune automatisk. Data vil da komme direkte inn i kommunen sitt sak-arkiv system, i dette tilfellet Elements cloud, som 13 av 16 kommuner i Digitale Helgeland har. Den første tjenesten som har tatt i bruk denne løsningen er søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Les mer om eFormidling her

Hvilke felles tjenester har vi fått på plass?

Vi har pr mai 2023 lansert to felles tjenester i Altinn:

Hvilke felles tjenester har vi under arbeid?

Vi har to konkrete felles tjenester vi satser på å få lansert iløpet av 2024:

  • Søknad om elevpermisjon
  • Søknad om bevillinger (servering og skjenk)

I tillegg skal vi i 2024 få lagd oss en prioritert liste over andre fellestjenester og starter prosessen med å få disse utviklet fortløpende. 

Kontakt oss

Hilde T Lauvset Rafaelsen
Leder
E-post
Telefon 48 18 42 16