Deling av data, samarbeid, gjenbruk og bærekraft i skjønn forening

Digitale Helgeland har igjen klart å vise at de lever opp til sin visjon «Sammen for utvikling og bedre tjenester» når de nå lanserer sin felles tjeneste for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Vi tenker det er smartere og mer bærekraftig at vi benytter oss av felles tjenester, som kan brukes i alle kommuner i stedet for at hver kommune utvikler og drifter hver sine tjenester, sier leder i Digitale Helgeland, Hilde Rafaelsen. Vi har en klar strategi om at vi skal utvikle tjenester der brukeren er i sentrum, at vi skal dele data, sette søkelys på gjenbruk og at vi skal benytte oss av felles komponenter og nasjonale fellesløsninger.  

Åpne API’er og felles komponenter vi har tatt i bruk

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehage og SFO er utviklet i Altinn studio og vi benytter oss av åpne API’er både fra det sentrale folkeregister og fra skatteetaten. Når innbyggeren logger seg inn i ID porten for å søke om redusert foreldrebetaling henter tjenesten automatisk ut navn på ektefelle/registrert partner og oversikt over alle barna, slik at den som søker slipper å legge dette inn manuelt.  I tillegg henter tjenesten automatisk ned inntektsdata fra skatteetaten. Når søkeren sender inn søknaden sørger felles komponenten eFormidling for at data sendes over til riktig kommune via KS fiks plattformen, og ikke nok med det; søknaden kommer også automatisk inn i kommunen sitt sak-arkiv-system Elements uten manuelle prosesser. Når søknaden er kommet inn til kommunen kan saksbehandlingen starte, denne er nå blitt både enklere og sikrere da API’ene fra DSF og skatteetaten sørger for at opplysningene kommunen trenger er riktig.

Løsningen er satt opp slik at kommuner som bruker et annet sak-arkiv-system enn Elements, også kan koble seg til løsningen. Gjennom å bruke eFormidling og KS Fiks, har vi unngått at dette er en proprietær løsning. Vi legger opp til at vi kan bytte sakarkivsystem og koble oss til andre leverandører uten å må endre våre tjenester. Vi legger opp til at leverandørene må tilpasse seg oss i stedet. Vi valgte å gjøre det, ettersom alle våre kommuner allerede bruker KS fiks, som er en nasjonal komponent.

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Foreløpig er den tilgjengelig for kommunene Bindal, Brønnøy og Sømna. 

Generell dataflyt som kan gjenbrukes

Dataflyten vi har fått på plass har vi tenkt å bruke på andre felles tjenester, og vi er allerede i gang med utviklingen av flere tjenester i Altinn studio.

 Å få på plass tjenesten og dataflyten har ikke vært mulig uten godt samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet, KS, Sikri, Accenture, Digitale Helgeland samt saksbehandlere og arkivledere i kommunene.  

Forenkling og samarbeid

Det er flott for oss i en liten kommune å få være med i et fremoverlent digitalt samarbeid! Denne tjenesten vil forenkle våre arbeidsprosesser og sikre brukeren effektiv behandling av sin søknad». Sier Cathrine Theting, områdeleder oppvekst og kultur i Sømna kommune.

Cathrine Theting, områdeleder for oppvekst og kultur i Sømma kommune 

Kåre Råbakk fra Brønnøy kommune er helt enig. Dette er en tjeneste vi har ventet på. Vi får nå på plass en løsning som gjør det enklere for innbyggere å søke, samtidig får vi effektivisert søknadsprosessen betraktelig siden vi nå får summert inntekstdata til husholdningen direkte fra skatteetaten sammen med søknaden vi får inn i Elements.