Felles digital søknad om helse og omsorgstjenester endelig lansert

Digitale Helgeland har sammen med kommunene på Helgeland jobbet med å få på plass en ny og brukervennlig digital løsning der innbyggere kan søke om helse og omsorgstjenester.  Den nye tjenesten er nå lansert i 11 av de 16 kommunene i vårt samarbeid. Tjenesten fungerer like bra både på mobil, nettbrett eller PC/Mac.

Når en innbygger har behov for helse og omsorgstjenester er dette noe det må søkes om. Alle kan søke, uten å bli henvist fra lege eller andre. Det er tjenestekontoret som behandler søknader og som vurderer hvilke tjenester som kan tilbys. Vi har over lang tid jobbet tett sammen med tjenestekontorene  med å få på plass en mer effektiv søknadsprosess,  samtidig som vi har ønsket å gjøre det enklere for innbyggere og pårørende som har behov for helse og omsorgstjenester å søke. I løpet av prosjektperioden har vi sammen med Halogen gjennomført intervjuer av både potensielle søkere av helse og omsorgstjenester, pårørende, verger og ansatte som behandler søknader. På bakgrunn av den innsikten vi har fått gjennom intervjuene har vi sammen designet og utformet en digital søknad som skal være lett å forstå for den som søker, samtidig som at saksbehandlere får svar på de tingene de trenger for å kunne behandle søknaden.

Tildelingskontoret i Alstahaug. Fra venstre: Saksbehandler Marte Dalen Johansen, fagleder Turid Aaker og saksbehandler Elisabeth Joramo 

 

 

 

 

 

"Vi er glade for endelig å ha fått på plass et digitalt søknadskjema da dette har vært etterspurt en del fra pårørende" sier fagleder Turid Aaker på tildelingskontoret i Alstahaug.

 En av mange fremtidige felles tjenester i Altinn

Søknad om helse og omsorgtjeneste er den første felles tjenesten vi nå lanserer i Altinn. Digitale Helgeland har en klar strategi om at vi skal fokusere på gjenbruk, dele data, utvikle sammenhengende tjenester, ha innbyggeren i fokus og ta i bruk nasjonale fellesløsninger fremfor å utvikle egne løsninger. Ved å ta i bruk Altinn Studio som tjenesteutviklingsplattform for å lage felles tjenester er det lettere å få realisert digitale tjenester for alle kommunene på Helgeland. Det er også kostnadsbesparende å gjøre ting i fellesskap kontra og utvikle tjenester hver for oss.  For alle våre Altinn tjenester vil innbyggeren bruke ID porten for å logge seg inn på en enkel og sikker måte. Innbyggeren vil også ha tilgang til den innsendte søknaden i sin innboks i Altinn, helt til man aktivt sletter den selv.

 

 

På tjeneste kontoret i Brønnøy er de også glad for at de nå har fått på plass en digital søknad,. For en kort tid tilbake fikk flere av kommunene også på plass en løsning for å sende svar til de som søker digitalt via pasient journal systemet. Samlet sett vil disse to digitale løsningene forenkle og effektivisere søknadsprosessen betraktelig. 

May Klare Holm (til venstre) og Annie Bratås 

Hva med de som ikke er digitale?

Det vil fremdeles være mulig å levere søknad på papir for de som vegrer seg for å søke digitalt. Eventuelt kan man kontakte tjenestekontoret og få hjelp eller veiledning til å søke digitalt.

Ønsker du å ta en sniktitt på søknaden, så finner du den her:

dihe.apps.altinn.no/dihe/helseomsorg/