Møt Eva-Alice, vår nye prosjektleder innenfor eHelse og digitale helsetjenester

Digitale Helgeland er stolte av å introdusere Eva-Alice Slettevoll som vår nyeste prosjektleder innen eHelse og digitale helsetjenester. Med et sterkt faglig grunnlag og et hjerte som banker for innovasjon og kvalitet i helsevesenet, er Eva-Alice et etterlengtet tilskudd til vårt team. 

Digitale Helgeland møtte Landbruks- og matminister Geir Pollestad

I går, 06.09.23, var vi så heldige å bli invitert i møte med Landbruks- og matminister Geir Pollestad for å presentere veterinærprosjektet og snakke om hvordan teknologi og digitalisering kan brukes til å styrke dyrevelferden i Norge. Både vi og prosjektet ble tatt godt imot av både statsråden og hans følge, i tillegg til mye engasjement og positiv respons fra øvrige deltakere i møtet som holdt sted på Mo i Rana.    

Enklere vei til bevillinger: Sommerstudent fornyer søknadsprosessen for servering og skjenk på Helgeland

I løpet av de varme sommerukene i år, har Digitale Helgeland hatt gleden av å ha Gunnar Solli Olsen, en talentfull systemutviklerstudent fra NTNU i Trondheim, i sine rekker. Gunnar, en lokal helt fra Sømna, har dedikert sommeren til å digitalisere og forenkle søknadsprosessen for servering, skjenk, og salgsbevillinger i Altinn for kommunene på Helgeland.

En spennende prosjektfase er over - innsiktsrapporten for veterinærtjenesten er levert!

I enhver vellykket prosjektprosess er innsiktsfasen en avgjørende og spennende fase. Det er i dette stadiet at vi dykker ned i kompleksiteten og søker å forstå problemet eller mulighetene på en dypere måte. Nå, etter måneder med dedikert arbeid, er en rykende fersk innsiktsrapport overlevert styringsgruppen, som oppsummerer hva vi har lært. Dette er en milepæl for prosjektet, som markerer overgangen fra observasjon og analyse til handling.

Lurer du på hvordan veterinærtjenesten fungerer? Vi har svaret!

Et av prosjektene vi leder har som mål å finne svar på om det er et potensiale for økt digitalisering i landets veterinærtjeneste. Spennende oppdrag, og for å kunne gi riktige anbefalinger som bunner i reelle behov må vi skaffe oss god innsikt i hvordan veterinærtjenesten faktisk fungerer. Det innebærer at vi må kartlegge og få en god oversikt over hvem som er involvert i tjenesten, hvilke arbeidssteg og prosesser som gjøres av de ulike, hvilke verktøy som finnes i dag, rapporteringskrav, lovverk osv. For å få til dette bruker vi tjenestedesign som metodikk og innleid spisskompetanse fra designselskapet Halogen. 

Vi tar digitalt utenforskap på alvor og skal jobbe med digital inkludering på Helgeland

Sannsynligheten for å falle utenfor øker med alderen og er høyest for personer i alderen 71-79 år. Det gjelder særlig personer som  bor alene og uten barn personer som er pensjonister, hjemmeværende eller i førstegangstjeneste personer som bor i områder med lav befolkningstetthet   Personer som bor i kommuner med bedre tjenestetilbud, har lavere sannsynlighet for å falle utenfor digitalt sett. Kilde: Rapport fra Statistisk sentralbyrå 2022.   All forståelse og all vår erfaring sier oss at konsekvensene av digitalt utenforskap koster enkeltmennesker og samfunn mye. Vi innser at det er et stort behov for endringer og tilrettelegging.

Invitasjon til fagdag rundt desentralisering av helsetjenester

19. april inviterer Studiesentret RKK ytre Helgeland til en spennende fagdag som omhandler status for desentralisering av helsetjenester i Helgelandsregionen. På fagdagen vil dere få høre erfaringer fra Nord Jylland og lære mer om telemedisin og digitale helsetjenester. Fagdagene vil ha ulike tema og innretning, og skal være tett på aktuelle utviklingsprosjekter i helsetjenesten, tett på behovene og mulighetene for videreutvikling av digitale helsetjenester på Helgeland. Målet er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling.

Forprosjekt om ett felles dokumentsenter på Helgeland

Digitale Helgeland og styringsgruppen har bestemt at vi skal sette i gang et forprosjekt for å finne ut om det er hensikstmessig å opprette ett felles dokumentsenter på Helgeland. Dokumentsenteret vil ta hånd om dokumenter og informasjon  og sørge for at de blir sendt til riktig sted i organisasjonen. Informasjonen kan være både på papir og i digital form. Målet vårt er å få en så solid og effektiv arkivfunksjon som mulig, der vi oppfyller kommunens arkivansvar og tilbyr gode tjenester.  

Innovasjonsprosjekt ble avsluttet med fagsamling

​ 20.-21.mars møttes HR-kollegaer fra flere helgelandskommuner i Brønnøysund til en fag -og inspirasjonsdag for å runde av innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen. Denne skulle opprinnelig være i januar, men da spilte værgudene på et annet lag og gjorde alvor av samtlige farevarsler på YR.no som innebar både stengte veier og innstilte båter og fly til og fra Brønnøysund. Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves sies det og tilbakemeldingene fra deltakerne bekrefter at ventetiden var verdt det.

Deling av data, samarbeid, gjenbruk og bærekraft i skjønn forening

Digitale Helgeland har igjen klart å vise at de lever opp til sin visjon «Sammen for utvikling og bedre tjenester» når de nå lanserer sin felles tjeneste for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Vi tenker det er smartere og mer bærekraftig at vi benytter oss av felles tjenester, som kan brukes i alle kommuner i stedet for at hver kommune utvikler og drifter hver sine tjenester, sier leder i Digitale Helgeland, Hilde Rafaelsen. Vi har en klar strategi om at vi skal utvikle tjenester der brukeren er i sentrum, at vi skal dele data, sette søkelys på gjenbruk og at vi skal benytte oss av felles komponenter og nasjonale fellesløsninger.