Vi tar digitalt utenforskap på alvor og skal jobbe med digital inkludering på Helgeland

Sannsynligheten for å falle utenfor øker med alderen og er høyest for personer i alderen 71-79 år. Det gjelder særlig personer som  bor alene og uten barn personer som er pensjonister, hjemmeværende eller i førstegangstjeneste personer som bor i områder med lav befolkningstetthet   Personer som bor i kommuner med bedre tjenestetilbud, har lavere sannsynlighet for å falle utenfor digitalt sett. Kilde: Rapport fra Statistisk sentralbyrå 2022.   All forståelse og all vår erfaring sier oss at konsekvensene av digitalt utenforskap koster enkeltmennesker og samfunn mye. Vi innser at det er et stort behov for endringer og tilrettelegging.

Invitasjon til fagdag rundt desentralisering av helsetjenester

19. april inviterer Studiesentret RKK ytre Helgeland til en spennende fagdag som omhandler status for desentralisering av helsetjenester i Helgelandsregionen. På fagdagen vil dere få høre erfaringer fra Nord Jylland og lære mer om telemedisin og digitale helsetjenester. Fagdagene vil ha ulike tema og innretning, og skal være tett på aktuelle utviklingsprosjekter i helsetjenesten, tett på behovene og mulighetene for videreutvikling av digitale helsetjenester på Helgeland. Målet er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling.

Forprosjekt om ett felles dokumentsenter på Helgeland

Digitale Helgeland og styringsgruppen har bestemt at vi skal sette i gang et forprosjekt for å finne ut om det er hensikstmessig å opprette ett felles dokumentsenter på Helgeland. Dokumentsenteret vil ta hånd om dokumenter og informasjon  og sørge for at de blir sendt til riktig sted i organisasjonen. Informasjonen kan være både på papir og i digital form. Målet vårt er å få en så solid og effektiv arkivfunksjon som mulig, der vi oppfyller kommunens arkivansvar og tilbyr gode tjenester.  

Innovasjonsprosjekt ble avsluttet med fagsamling

​ 20.-21.mars møttes HR-kollegaer fra flere helgelandskommuner i Brønnøysund til en fag -og inspirasjonsdag for å runde av innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen. Denne skulle opprinnelig være i januar, men da spilte værgudene på et annet lag og gjorde alvor av samtlige farevarsler på YR.no som innebar både stengte veier og innstilte båter og fly til og fra Brønnøysund. Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves sies det og tilbakemeldingene fra deltakerne bekrefter at ventetiden var verdt det.

Deling av data, samarbeid, gjenbruk og bærekraft i skjønn forening

Digitale Helgeland har igjen klart å vise at de lever opp til sin visjon «Sammen for utvikling og bedre tjenester» når de nå lanserer sin felles tjeneste for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Vi tenker det er smartere og mer bærekraftig at vi benytter oss av felles tjenester, som kan brukes i alle kommuner i stedet for at hver kommune utvikler og drifter hver sine tjenester, sier leder i Digitale Helgeland, Hilde Rafaelsen. Vi har en klar strategi om at vi skal utvikle tjenester der brukeren er i sentrum, at vi skal dele data, sette søkelys på gjenbruk og at vi skal benytte oss av felles komponenter og nasjonale fellesløsninger.  

Felles digital søknad om helse og omsorgstjenester endelig lansert

Digitale Helgeland har sammen med kommunene på Helgeland jobbet med å få på plass en ny og brukervennlig digital løsning der innbyggere kan søke om helse og omsorgstjenester.  Den nye tjenesten er nå lansert i 11 av de 16 kommunene i vårt samarbeid. Tjenesten fungerer like bra både på mobil, nettbrett eller PC/Mac.

Digitale Helgeland søker bønder og veterinærer!

Jobber du som veterinær og har ditt hovedfelt innen produksjonsdyr? Er du bonde og eier din egen gård med husdyrproduksjon? Kanskje du har vært veterinær eller bonde før, eller er under utdanning? Du er herved invitert til en hyggelig prat!  

Digitale Helgeland har gleden av å invitere alle kommunene til en inspirerende fagsamling innen rekruttering i Brønnøysund 24-25. januar!

Som en forlengelse av innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen ønsker Digitale Helgeland å samle alle kommunene på Helgeland til en felles samling for å dele erfaringer på tvers av kommunegrensene, få faglig påfyll og ikke minst bli inspirert. Agendaen er en god blanding av lokale og eksterne stemmer, og det er bare å glede seg!

Hele Helgeland har nå tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn bør det meldes fra om det til barnevernet. Nå har alle kommunene på Helgeland fått på plass en digital løsning som gjør det både raskere, enklere og mer trygt å sende inn en bekymringsmelding til barnevernet. 

Oppfyller din kommune kravene for universell utforming av IKT?

Innen 1. februar 2023 må alle kommuner i Norge ha på plass tilgjengelighetserklæring for universell utforming av IKT. Uutilsynet og diginettverkene tilbyr gratis webinarer og informasjonsmøter som hjelper deg igjennom de forskjellige kravene til universell utforming som erklæringen tar for seg.