Hva byr den digitale fremtiden på og hvorfor bør vi samarbeide?

Pål Trælvik, tidligere rådmann for Brønnøy Kommune og en av initiativtakerne til Digitale Helgeland deler noen tanker om hvorfor samarbeid rundt en digital satsing er viktig for Helgeland.

Tre fokusområder innenfor digital transformasjon

Alle organisasjoner er i dag digitale, fra taxinæringen til store teknologiselskap, men modenheten for innovasjon og bedre digitale løsninger er annerledes. Her vil vi rette fokus på 3 spesifikke områder innenfor en vellykket digital satsing. 

Workshop med HR personell fra Alstahaug, Brønnøy, Vefsn og Rana

I løpet av en dag samlet vi engasjerte og kompetente HR medarbeidere rundt om fra Helgeland til en kreativ workshop. Målet var å kartlegge nåsituasjonen og utvikle en visjon til hvordan vi ville at ansettelsesprosesser i Helgelandskommunene skulle se ut i fremtiden.

Digitalisering handler først og fremst om mennesker

Alle prater om digitaltransformasjon og hvor viktig det er. Samtidig virrer det ulike definisjoner om hva digitalisering faktisk er, og det mangler ikke på meninger - så her skal vi komme med hva vår definisjoen er og hvordan vi bruker det aktivt i prosjektering og initiativ.   

Digitaliseringstrategien for Digitale Helgeland er vedtatt i styringsgruppen

Vi er endelig ferdig med Digitaliseringsstrategien for Helgeland 2020-2023, som pr. 23.10.200 er godkjent og vedtatt av styringsgruppen.