Vi har fått på plass felles personvernombud

14 av 16 kommuner i Digitale Helgeland ble tidligere i år enige om at vi ønsket å ansette et felles personvernombud og nå har vi endelig fått vår ressurs på plass!

Ståle Sjøvoll (57 år) er mannen som mener høns har personlighet i motsetning til kalkuner, og at dyr med personlighet ikke skal spises. Da passer vel ingenting bedre enn at mannen fra Mo i Rana blir vårt nye felles personvernombud!

Faglig er bakgrunnen solid. Ståle er spesialisert innen personvern og informasjonssikkerhet og kommer fra jobben som sikkerhetsansvarlig i Rana kommune. Det skader heller ikke at Ståle har vært IKT-sjef og leder av digitaliseringsprosjekter i kommunen i en periode på 14 år, og før det brukt ti år av arbeidslivet sitt i fylkeskommunen med drift av IKT. Sleng så på erfaring fra NAV som saksbehandler og IKT-ansvarlig, og svaret med to strek under blir – personvernombud.

Men det er ikke bare høns, kalkuner og IKT som opptar Ståle. Et småbruk med hester, hunder og ei kjerring fra Bodø krever sitt. Hytte i Rana og småbruk i Rødøy, der Ståle har sine røtter, gjør at Ståle har nok å stelle med hvis ikke han i stedet bestemmer seg for å ta en topptur på ski, jakte eller fiske. Fiskingen foregår ofte fra en saktegående snekke der mye handler om at når du er kommet om bord i snekka så er du kommet frem.

 Ståle startet opp som personvernombud 15. august. 

Ståle er allerede godt i gang med å planlegge et besøk til alle kommunene. Han ønsker å bli bedre kjent med den enkelte kommune, og kartlegge kommunenes status på personvernområdet. Her vil den/de ansatte hos kommunen, som jobber med personvernarbeid, være viktige bidragsytere. Resultater fra kartleggingen vil danne grunnlag for det videre samarbeidet, og spesielt viktig er det avdekke hvilke områder dere ønsker eller har behov for prioriteres.

Ståle vil snart ta kontakt for å avtale tidspunkt for et møte og hvilke personer som skal delta. Men er det noe dere lurer på eller ønsker svar på før Ståle kommer på besøk, er det bare å ringe eller sende en e-post til han.

 

 

Ståle kan kontaktes på epost stale.sjovoll@digihelgeland.no eller mobil 952 54427