Felles digital søknad om helse og omsorgstjenester endelig lansert

Digitale Helgeland har sammen med kommunene på Helgeland jobbet med å få på plass en ny og brukervennlig digital løsning der innbyggere kan søke om helse og omsorgstjenester.  Den nye tjenesten er nå lansert i 11 av de 16 kommunene i vårt samarbeid. Tjenesten fungerer like bra både på mobil, nettbrett eller PC/Mac.

Digitale Helgeland søker bønder og veterinærer!

Jobber du som veterinær og har ditt hovedfelt innen produksjonsdyr? Er du bonde og eier din egen gård med husdyrproduksjon? Kanskje du har vært veterinær eller bonde før, eller er under utdanning? Du er herved invitert til en hyggelig prat!  

Digitale Helgeland har gleden av å invitere alle kommunene til en inspirerende fagsamling innen rekruttering i Brønnøysund 24-25. januar!

Som en forlengelse av innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen ønsker Digitale Helgeland å samle alle kommunene på Helgeland til en felles samling for å dele erfaringer på tvers av kommunegrensene, få faglig påfyll og ikke minst bli inspirert. Agendaen er en god blanding av lokale og eksterne stemmer, og det er bare å glede seg!

Hele Helgeland har nå tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn bør det meldes fra om det til barnevernet. Nå har alle kommunene på Helgeland fått på plass en digital løsning som gjør det både raskere, enklere og mer trygt å sende inn en bekymringsmelding til barnevernet. 

Oppfyller din kommune kravene for universell utforming av IKT?

Innen 1. februar 2023 må alle kommuner i Norge ha på plass tilgjengelighetserklæring for universell utforming av IKT. Uutilsynet og diginettverkene tilbyr gratis webinarer og informasjonsmøter som hjelper deg igjennom de forskjellige kravene til universell utforming som erklæringen tar for seg.

Webinar om tilgjengelighetserklæring

18.oktober og 21.oktober inviterer tilsynet for universell utforming (UU-tilsynet) til webinar der det vil bli gitt en introduksjon til det som er nytt med webdirektivet (WAD), inkludert tilgjengelighetserklæringen. Digi-nettverkene vil i etterkant gjennomføre webinarer/informasjonsmøter for kommunene som vil være direkte rettet mot de oppgavene kommunene står overfor.

Designdrevet innovasjon - En suksesshistorie fra Alstahaug kommune

I begynnelsen av 2021 startet Digitale Helgeland opp innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen sammen med 9 kommuner på Helgeland for å se på hvordan vi gjennom en designdrevet prosess kunne effektivisere og forbedre ansettelsesprosessen i kommunene.

Vi har fått på plass felles personvernombud

14 av 16 kommuner i Digitale Helgeland ble tidligere i år enige om at vi ønsket å ansette et felles personvernombud og nå har vi endelig fått vår ressurs på plass!

Møt vår nye prosjektmedarbeider

Første september hadde Camilla Falch sin første arbeidsdag i Digitale Helgeland. Camilla kommer fra jobben som forretningsutvikler ved Digitaliseringsdirektorat og har lang og bred erfaring innen digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. Vi ønsker Camilla velkommen til oss og er veldig glad for å ha fått ho med på laget.

Synes du at det er unødvendig komplisert å betale en regning til kommunen?

Da vil vi snakke med deg!! Vi ønsker å snakke med deg som har mottatt eller betalt penger til kommunen. Har du for eksempel betalt kommunale avgifter, eiendomsskatt eller andre ting til kommunen, eller søkt om å få reduksjon i regninger fra barnehage eller SFO? Hvordan opplevde du dine møter med kommunen? Hva var enkelt og hva var unødvendig komplisert? Og ikke minst, hva kunne blitt gjort annerledes?