Alle skal med - innføring av digital hjemmeoppfølging på Helgeland (DHH)

Digital hjemmeoppfølging (DHO) er en nasjonal satsning, så kommunene på Helgeland er i godt selskap med resten av landet når vi går i gang med innføringsarbeidet. DHO legges til rette for gjennom Helseteknologiordningen som har digital hjemmeoppfølging som et av sine prioriterte området. Økende antall eldre, spredt bosetting og mangel på helsepersonell er kjente utfordringer for oss. Prosjektet Digital Hjemmeoppfølging Helgeland vil bidra til å gjøre gode helsetjenester tilgjengelige for alle, uansett hvor innbyggerne bor, og DHO ansees å være et viktig verktøy i møte med noen av utfordringene i regionen. Målet er at det dette på sikt skal bli en naturlig del av helsetjenestene i kommunene. Kommunene på Helgeland er i gang, og de fleste kommunene har nå oppnevnt lokale ressurspersoner som skal følge sitt kommunale arbeid på området. 19. januar gjennomførte vi ett første møte med resurspersoner og kommunalsjefer, og Helsedirektoratet deltok med gode innspill.

Digitale Helgeland får 600 000 kroner i tilskudd for å fremme digital inkludering

Det er med glede å dele at Digitale Helgeland har mottatt tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) for å sette i gang med det viktige arbeidet med digital inkludering på Helgeland! Hovedmålet i dette prosjektet er å kunne tilby et innbyggertilbud for veiledning og øke kompetansen i bruk av digitale verktøy og tjenester for de som står i fare for å bli ekskludert fra det digitale samfunnet, eller allerede befinner seg utenfor.  

Fremtiden for hjemmebasert omsorg – Digital hjemmeoppfølging tar form på Helgeland

Med en aldrende befolkning og økende press på helsevesenet, søker Norge innovative løsninger for å bedre pasientomsorgen og effektivisere tjenestene. Prosjektet Digital hjemmeoppfølging Helgeland (DHH) står i spissen for denne transformasjonen gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, støttet av Helse- og omsorgsdepartementet. Fra 2022 til 2024 arbeider DHH for å implementere digitale omsorgsløsninger på Helgeland, og med prosjektleder Eva-Alice M. Slettevoll ved roret, tar prosjektet form.

Sikker Kommune Helgeland: For en trygg og sikker digital fremtid i kommunene på Helgeland

I lys av økende digitalisering har behovet for robust informasjonssikkerhet og personvern aldri vært større. "Sikker Kommune Helgeland" har som formål å etablere god internkontroll på informasjonssikkerhet- og personvernområdet for alle kommunene i Digitale Helgeland.

En lang, spennende og innovativ prosjektperiode med Stimulab og ComteBureau er nå over

I 2021 var Digitale Helgeland så heldige å få støtte via StimuLab ordningen til prosjektet MinØk. Vi hadde som ambisjon om å lette hverdagen for innbyggere med betalingsproblemer til kommunen, samtidig som vi ønsket å sikre at innbyggerne med økonomiske utfordringer får de rettigheter de har krav på. Vi har i tett samarbeid med ComteBureau kommet frem til flere innovative løsninger for å ta tak i de nevnte utfordringene.

Møt Eva-Alice, vår nye prosjektleder innenfor eHelse og digitale helsetjenester

Digitale Helgeland er stolte av å introdusere Eva-Alice Slettevoll som vår nyeste prosjektleder innen eHelse og digitale helsetjenester. Med et sterkt faglig grunnlag og et hjerte som banker for innovasjon og kvalitet i helsevesenet, er Eva-Alice et etterlengtet tilskudd til vårt team. 

Digitale Helgeland møtte Landbruks- og matminister Geir Pollestad

I går, 06.09.23, var vi så heldige å bli invitert i møte med Landbruks- og matminister Geir Pollestad for å presentere veterinærprosjektet og snakke om hvordan teknologi og digitalisering kan brukes til å styrke dyrevelferden i Norge. Både vi og prosjektet ble tatt godt imot av både statsråden og hans følge, i tillegg til mye engasjement og positiv respons fra øvrige deltakere i møtet som holdt sted på Mo i Rana.    

Enklere vei til bevillinger: Sommerstudent fornyer søknadsprosessen for servering og skjenk på Helgeland

I løpet av de varme sommerukene i år, har Digitale Helgeland hatt gleden av å ha Gunnar Solli Olsen, en talentfull systemutviklerstudent fra NTNU i Trondheim, i sine rekker. Gunnar, en lokal helt fra Sømna, har dedikert sommeren til å digitalisere og forenkle søknadsprosessen for servering, skjenk, og salgsbevillinger i Altinn for kommunene på Helgeland.

En spennende prosjektfase er over - innsiktsrapporten for veterinærtjenesten er levert!

I enhver vellykket prosjektprosess er innsiktsfasen en avgjørende og spennende fase. Det er i dette stadiet at vi dykker ned i kompleksiteten og søker å forstå problemet eller mulighetene på en dypere måte. Nå, etter måneder med dedikert arbeid, er en rykende fersk innsiktsrapport overlevert styringsgruppen, som oppsummerer hva vi har lært. Dette er en milepæl for prosjektet, som markerer overgangen fra observasjon og analyse til handling.

Lurer du på hvordan veterinærtjenesten fungerer? Vi har svaret!

Et av prosjektene vi leder har som mål å finne svar på om det er et potensiale for økt digitalisering i landets veterinærtjeneste. Spennende oppdrag, og for å kunne gi riktige anbefalinger som bunner i reelle behov må vi skaffe oss god innsikt i hvordan veterinærtjenesten faktisk fungerer. Det innebærer at vi må kartlegge og få en god oversikt over hvem som er involvert i tjenesten, hvilke arbeidssteg og prosesser som gjøres av de ulike, hvilke verktøy som finnes i dag, rapporteringskrav, lovverk osv. For å få til dette bruker vi tjenestedesign som metodikk og innleid spisskompetanse fra designselskapet Halogen.