Digitale Helgeland-modellen; en styrke for vellykket samarbeid

Over 300 deltakere fra hele landet deltok da KINS-konferansen ble arrangert i Tromsø 28.-30. mai. Der fikk de oppleve et faglig sterkt program, muligheter for verdifull nettverksbygging, inspirasjon til videre arbeid innen personvern og informasjonssikkerhet, samt mange gode opplevelser.

Hovedtemaet for KINS-konferansen, som arrangeres årlig, var ledelse og styring av informasjonssikkerhet og personvern som en integrert del av kommunens virksomhetsstyring. Blant de sentrale emnene som ble behandlet, var oppfølgingen av Datatilsynets omfattende tilsyn hos norske kommuner og den kommende lovgivningen om digital sikkerhet (NIS1 og NIS2).

På konferansens første dag deltok personvernombud i Digitale Helgeland, Ståle Sjøvoll, i en paneldebatt sammen med Kristine Stenbor (fung. avdelingsdirektør for teknologi, sikkerhet og tilsyn i Datatilsynet), Arne Ingebrigtsen (kommunedirektør i Kristiansund kommune og styreleder i Normen) og Geir Mikkelsen (seksjonsleder for IT, digitalisering og arkiv i Tromsø kommune).

Temaet for debatten var «Hvordan kan en større kommune bidra til å styrke de mindre kommunene i regionen?» Sjøvoll delte blant annet erfaringer fra hvordan kommunene på Helgeland, både store og små, har samarbeidet om å etablere solid styring innen informasjonssikkerhet og personvern. I dette arbeidet har helgelandskommunene lagt stor vekt på å bruke KINS-styringssystem og tilhørende KINS-kurs som støtte. Han fremhevet også organiseringen av Digitale Helgeland som et kommunalt oppgavefellesskap (KOF) som en styrke for å få samarbeidet til å fungere godt.

Siden Ståle Sjøvoll også er medlem av KINS-styret, deltok han også i planleggingen og gjennomføringen av konferansen.

Kontakt oss

Ståle Sjøvoll
Personvernombud
E-post
Mobil 95 25 44 27