Fremtidens Helsevesen: Digital Hjemmeoppfølging på Helgeland

I strålende vårsol møttes 40 engasjerte deltakere i Sandnessjøen 22. mai for å ta et stort skritt fremover i prosjektet Digital Hjemmeoppfølging. Med representanter fra ni kommuner, Helgelandssykehuset og brukerorganisasjoner var dette en viktig milepæl for helsetjenestene på Helgeland.

Med støtte fra InnoMed, et nasjonalt kompetansenettverk for innovasjon i helsesektoren, satte deltakerne i gang med å utforme lokale tjenesteforløp. Håkon Aalbu fra Helsedirektoratet bidro med flere innlegg, og gav en god innføring i det nasjonale spredningsprosjektet. Samarbeidet med Helsedirektoratet og inspirerende innlegg fra pionerer som Linn Hege Løvold fra Overhalla kommune, ga verdifull innsikt og motivasjon. Prosjektleder Eva-Alice Slettevoll oppdaterte på prosjektets fremdrift, mens Eva Bjørhusdal presenterte det betydningsfulle samarbeidet med Helgelandssykehuset. Spesielt interessant var innsatsen rundt digital hjemmeoppfølging av KOLS-pasienter, som allerede er i pilotfasen i to kommuner. Dette samarbeidet viser hvordan teknologi kan forbedre helsetjenestene for pasienter med kroniske sykdommer, og gir et glimt av fremtidens helsetjenester på Helgeland.

Nå starter arbeidet med å ferdigstille gevinstplaner og implementere teknologiske løsninger, med mål om at alle Helgelandskommuner skal tilby digital hjemmeoppfølging i nær fremtid. Veien videre er spennende og full av potensial for en fremtidsrettet helsetjeneste på Helgeland.

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51