Workshop med HR personell fra Alstahaug, Brønnøy, Vefsn og Rana

I løpet av en dag samlet vi engasjerte og kompetente HR medarbeidere rundt om fra Helgeland til en kreativ workshop. Målet var å kartlegge nåsituasjonen og utvikle en visjon til hvordan vi ville at ansettelsesprosesser i Helgelandskommunene skulle se ut i fremtiden.

Digitalisering handler først og fremst om mennesker

Alle prater om digitaltransformasjon og hvor viktig det er. Samtidig virrer det ulike definisjoner om hva digitalisering faktisk er, og det mangler ikke på meninger - så her skal vi komme med hva vår definisjoen er og hvordan vi bruker det aktivt i prosjektering og initiativ.   

Digitaliseringstrategien for Digitale Helgeland er vedtatt i styringsgruppen

Vi er endelig ferdig med Digitaliseringsstrategien for Helgeland 2020-2023, som pr. 23.10.200 er godkjent og vedtatt av styringsgruppen.