Webinar om tilgjengelighetserklæring

18.oktober og 21.oktober inviterer tilsynet for universell utforming (UU-tilsynet) til webinar der det vil bli gitt en introduksjon til det som er nytt med webdirektivet (WAD), inkludert tilgjengelighetserklæringen. Digi-nettverkene vil i etterkant gjennomføre webinarer/informasjonsmøter for kommunene som vil være direkte rettet mot de oppgavene kommunene står overfor.

Designdrevet innovasjon - En suksesshistorie fra Alstahaug kommune

I begynnelsen av 2021 startet Digitale Helgeland opp innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen sammen med 9 kommuner på Helgeland for å se på hvordan vi gjennom en designdrevet prosess kunne effektivisere og forbedre ansettelsesprosessen i kommunene.

Vi har fått på plass felles personvernombud

14 av 16 kommuner i Digitale Helgeland ble tidligere i år enige om at vi ønsket å ansette et felles personvernombud og nå har vi endelig fått vår ressurs på plass!

Møt vår nye prosjektmedarbeider

Første september hadde Camilla Falch sin første arbeidsdag i Digitale Helgeland. Camilla kommer fra jobben som forretningsutvikler ved Digitaliseringsdirektorat og har lang og bred erfaring innen digitaliseringsarbeid i offentlig sektor. Vi ønsker Camilla velkommen til oss og er veldig glad for å ha fått ho med på laget.

Synes du at det er unødvendig komplisert å betale en regning til kommunen?

Da vil vi snakke med deg!! Vi ønsker å snakke med deg som har mottatt eller betalt penger til kommunen. Har du for eksempel betalt kommunale avgifter, eiendomsskatt eller andre ting til kommunen, eller søkt om å få reduksjon i regninger fra barnehage eller SFO? Hvordan opplevde du dine møter med kommunen? Hva var enkelt og hva var unødvendig komplisert? Og ikke minst, hva kunne blitt gjort annerledes?

Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester - en fremtidsrettet utdannelse

Fra høsten av tilbyr UiT en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester ved UiT i Mo i Rana. Det skjer i nært samarbeid med Helgelandssykehuset og kommunene i regionen og er super spennende!

Norges kuleste sommerjobb!

En bedre kickstart på karrieren skal man lete lenge etter! I år får studenter igjen mulighet til å bruke sommeren på å løse Norges digitaliseringsutfordringer.

Digitale Helgeland sikter seg inn på 2022

2021 er nå inne i historiebøkene og vi ligger an til å ha enda et år med mye aktivitet og spennende prosjekter. Året 2021 har vist, med større tyngde enn tidligere, hvor viktig digitalisering, samarbeid og innovasjon er i Helgelandskommunene. 

100.000 innbyggere til Helgeland innen 2035

Det skjer mye spennende på Helgeland som region for tiden. Samarbeid, digitalisering og nyetableringer er stikkordet. Vi tar oss en prat med administrerende direktør for Sparebank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard om mulighetsstudie levert av Menon og bankens rolle i å sammen jobbe mot fremtiden.  

6 millioner til Prosjektet «Give me SoMe dialog»- digital ungdomsplattform

Vefsn kommune har sammen med kommunene Brønnøy, Hemnes og Rana, Storuman, Gornji Milanovac (Serbia), samt organisasjonene Sico, Helgeland Ungdomsråd og stiftelsen MED ungdom i fokus fått innvilget over 6 millioner fordelt på 3 år for å utvikle plattformer for digital kommunikasjon, informasjon og tjenesteyting for ungdom.