Møt Eva-Alice, vår nye prosjektleder innenfor eHelse og digitale helsetjenester

Digitale Helgeland er stolte av å introdusere Eva-Alice Slettevoll som vår nyeste prosjektleder innen eHelse og digitale helsetjenester. Med et sterkt faglig grunnlag og et hjerte som banker for innovasjon og kvalitet i helsevesenet, er Eva-Alice et etterlengtet tilskudd til vårt team. 

Eva-Alice har en solid bakgrunn med en mastergrad i klinisk sykepleie, og har tjent helsetjenesten i ulike roller, inkludert som avdelingsleder ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland. Hennes ekspertise strekker seg over fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap og rådgivning i fagutviklings- og implementeringsarbeid. 

Opprinnelig fra Mosjøen og gift med en Sunnmøring, har Eva-Alice også en sterk tilknytning til naturen, enten det er kajakkpadling i sjøen eller fotturer i fjellet. Hun er en person som trives med struktur i arbeidshverdagen og er spesielt motivert for å bidra til utvikling innen digitale helsetjenester. 

Eva-Alice Slettevoll, prosjektleder Digitale Helgeland

Å forme fremtidens helsetjenester 

Som prosjektleder vil Eva-Alice spille en sentral rolle i samarbeidsprosjektet "Digital Hjemmeoppfølging Helgeland". Dette prosjektet, som er et samarbeid mellom kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset, har som mål å utvikle en helhetlig tjenestemodell for digital hjemmeoppfølging. 

Hennes arbeidsoppgaver vil inkludere, men er ikke begrenset til: 

·         Ledelse, planlegging, oppfølging og rapportering av prosjektets faser. 

·         Forankring av prosjektet hos ulike samarbeidsparter gjennom bred involvering. 

·         Sikre god kommunikasjon og informasjonsflyt til alle involverte. 

·         Legge til rette for kompetanseutvikling og implementering av digitale helsetjenester i Helgelandsregionen. 

I tillegg vil Eva-Alice være en viktig pådriver for å styrke samarbeidet innenfor helseområdet i vår region. Hun vil også være sentral i å hjelpe kommunene med å implementere nasjonale e-helseløsninger, i tråd med nasjonale veikart. 

Vi gleder oss enormt til samarbeidet og er overbevist om at Eva-Alice vil være en uvurderlig ressurs for Digitale Helgeland og for helsetjenesten i regionen som helhet. 

Velkommen ombord, Eva-Alice!!

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51