Invitasjon til fagdag rundt desentralisering av helsetjenester

19. april inviterer Studiesentret RKK ytre Helgeland til en spennende fagdag som omhandler status for desentralisering av helsetjenester i Helgelandsregionen. På fagdagen vil dere få høre erfaringer fra Nord Jylland og lære mer om telemedisin og digitale helsetjenester. Fagdagene vil ha ulike tema og innretning, og skal være tett på aktuelle utviklingsprosjekter i helsetjenesten, tett på behovene og mulighetene for videreutvikling av digitale helsetjenester på Helgeland. Målet er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling.

Tid og sted for fagdagen

Onsdag 19. april kl 09.00 - 15. 00

Brønnøysund videregående skole

Meld deg på fagdagen

Program for fagdagen

Mer informasjon om fagdagen