Sikker Kommune Helgeland: For en trygg og sikker digital fremtid i kommunene på Helgeland

I lys av økende digitalisering har behovet for robust informasjonssikkerhet og personvern aldri vært større. "Sikker Kommune Helgeland" har som formål å etablere god internkontroll på informasjonssikkerhet- og personvernområdet for alle kommunene i Digitale Helgeland.

Hva handler prosjektet om?

Prosjektet "Sikker kommune Helgeland" handler om å etablere en solid internkontroll på informasjonssikkerhet og personvernområdet i alle kommunene som er en del av Digitale Helgeland. Vi er i oppstarten av gjennomføringsfasen, og første leveranse er nå like om hjørnet.

Første leveranse: To essensielle kurs fra KINS

Foreningen for kommunal informasjonssikkerhet (KINS) arrangerer to anbefalte kurs som vil gi deltakerne en solid grunnleggende forståelse av informasjonssikkerhet og personvern, samt en praktisk tilnærming til internkontroll.

1. Grunnkurs informasjonssikkerhet, personvern og intro til styringssystemer (2 dager)

  • Fokus på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
  • Introduksjon til GDPR og relevante styringssystemer.
  • Aktuelle eksempler fra kommunesektoren.

Mer om kurset

2. Implementering styringssystem (1 dag)

  • Benytter fritt tilgjengelige dokumentmaler fra KiNS.
  • Hvordan integrere malene med kommunens eksisterende styringssystem.

Mer om kurset

Samarbeid og fordeler

Det andre kurset, "Implementering styringssystem", er et produkt av samarbeidet mellom KINS og kommunene Sandefjord, Horten, og Ringerike. Dette samarbeidet hadde som formål å lage et styringssystem tilpasset kommunesektoren basert på den kjente standarden ISO 27001. Dette styringssystemet ble lansert i juni.

For at kommunene skal dra nytte av dette styringssystemet, må de være medlem av KINS. Heldigvis er 80% av norske kommuner allerede medlemmer. For de som enda ikke har meldt seg inn, gir medlemskapet også en rabatt på over 50% på kursene samt flere andre fordeler.

For en fullstendig oversikt over fordelene ved medlemskap, besøk KINS' offisielle nettside.

Sammen er vi sterkere

Flere kommuner i Digitale Helgeland anerkjenner behovet for styrket internkontroll på informasjonssikkerhet- og personvernområdet. Gitt at alle, med unntak av én kommune, bruker det samme internkontrollsystemet, Compilo, er det et klart potensiale for synergi.

Mange av disse kommunene opererer med begrensede ressurser på dette området. Sammen kan de dele ressurser, kunnskap og erfaring, noe som gir et mer robust og helhetlig system for internkontroll.

Med et felles fokus vil alle kommunene operere under de samme retningslinjene som fremgår av regelverket, styrke tilliten blant innbyggerne og sikre best mulig ivaretakelse av innbyggernes rettigheter.

Avsluttende tanker

Som del av dette spennende prosjektet gleder vi oss til å styrke sikkerheten i Digitale Helgeland. Med dedikert opplæring og implementering av solide styringssystemer, tar vi et viktig steg mot en tryggere digital fremtid for våre kommuner.

Kontakt oss

Ståle Sjøvoll
Personvernombud
E-post
Mobil 95 25 44 27