En lang, spennende og innovativ prosjektperiode med Stimulab og ComteBureau er nå over

I 2021 var Digitale Helgeland så heldige å få støtte via StimuLab ordningen til prosjektet MinØk. Vi hadde som ambisjon om å lette hverdagen for innbyggere med betalingsproblemer til kommunen, samtidig som vi ønsket å sikre at innbyggerne med økonomiske utfordringer får de rettigheter de har krav på. Vi har i tett samarbeid med ComteBureau kommet frem til flere innovative løsninger for å ta tak i de nevnte utfordringene.

Vi har testet ut og jobbet med følgende løsninger:

Kravpå.no: En portal som sentraliserer informasjon om økonomiske rettigheter på tvers av de 16 kommunene, inkludert NAV og Husbanken.

Riktig informasjon til riktig tid: En revisjon av kommunale fakturaer for å gjøre dem mer forståelige og relevante for innbyggerne.

Vennlige SMS-purringer: I stedet for stigmatiserende påminnelser, foreslås en mer støttende og proaktiv tilnærming for å minne innbyggere om manglende betalinger.

Under Vingen: Selv om navnet er midlertidig og kan endres, representerer "Under Vingen" en personlig økonomirådgiverordning fra kommunen for å hjelpe innbyggere gjennom økonomiske utfordringer.

Hvorfor disse løsningsforslagene?

Målet er tidlig hjelp for å forebygge at regninger fra kommunen havner til inkasso eller at innbygger får betalingsutfordringer. Ved å nå innbyggerne tidlig med kostnadseffektive tiltak, ønsker Digitale Helgeland å redusere antallet som trenger det mer ressurskrevende tiltaket "Under Vingen".

De tidlige tiltakene, som "Kravpå.no", "Riktig Informasjon til Riktig Tid", og "Vennlige SMS-påminnelser", har potensial til å ha den største kost-nytteeffekten. Hvis innbyggerne får den støtten og informasjonen de trenger på et tidlig stadium, kan det føre til betydelige besparelser for kommunen i form av reduserte oppfølgingskostnader og effektivisert gjeldsinnkreving.

Men hvis de tidlige tiltakene ikke gir de ønskede resultatene, står "Under Vingen" klar som et mer omfattende tiltak. «Under vingen» tenker vi kan gi flere gevinster:

Forebygging: Tidlig rådgivning kan hindre at mindre økonomiske utfordringer eskalerer.

Forbedret livskvalitet: Personlig rådgivning kan redusere økonomisk stress for innbyggere.

Støttende samfunn: Denne service gir et bilde av en omsorgsfull kommune, økende tillit blant innbyggerne.

Bedre inntektsinnfordring: Kommunen kan forvente høyere innbetalingsrate.

Kanskje en av de viktigste funnene vi har gjort i dette prosjektet er at vi har fått fokus på Digitalt utenforskap og at det har gått for oss at det for mange mennesker er behov for menneskelig kontakt der man får hjelp og veiledning, og at «verdens beste digitale løsning» ikke vil hjelpe disse menneskene.

Gjennom prosjektet er det blitt tydelig at behovet strekker seg utover at innbygger har behov for en ny digital løsning som gir bedre oversikt over økonomiske fordringer eller behov for en ren økonomisk veiledning. Det er en gryende erkjennelse av behovet for å forsterke den digitale kompetansen blant innbyggerne. Dette speiler behovet for ikke bare å adressere økonomiske utfordringer, men også å ruste innbyggere for et stadig mer digitalt samfunn.

Anbefalinger

Digitale Helgeland vil anbefale alle kommunene å splitte opp fakturaene i månedlige betalinger for de som ikke har det i dag. Vi vil i tillegg anbefale kommunene å ta i bruk KS fiks melding for å sende ut vennlige SMS påminnelser om å betale forfalte regninger før de havner til inkasso og vurdere å sende ut SMS med tips om tjenester de kan ha krav på. Nettsiden kravpå.no ønsker vi å ferdigstille, men da må vi se på om det bør gjøres samtidig som vi innfører «DigiHjelpen» etter at prosjektet «Digital inkludering Helgeland» er ferdig eller om vi skal lansere den før den tid.

Vi vil også anbefale kommunen å se videre på KS min kommune og de kommunene som har ACOS som nettside leverandør bør vurdere å ta i bruk bookingsystemet som de tilbyr, slik at innbygger kan booke seg tid hos saksbehandler for å få hjelp.

Veien videre

Dette prosjektet har gjort oss oppmerksom på at det ofte er en sammenheng mellom innbyggere som er, eller er i ferd med å komme, i økonomisk uføre og de som ikke mestrer digitale tjenester. Denne innsikten tar vi med oss i et nytt fellesprosjekt i regi av Digitale Helgeland som heter “Digital inkludering Helgeland”, der vi skal utforske hvordan vi skal hjelpe innbyggere som er digitalt utenfor. Les mer om prosjektet her: https://digihelgeland.no/snarveier/prosjekt/digital-inkludering-pa-helgeland/

Hele sluttrapporten fra MinØk prosjektet finner dere her (PDF, 12 MB)