Hele Helgeland har nå tatt i bruk nasjonal portal for bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn bør det meldes fra om det til barnevernet. Nå har alle kommunene på Helgeland fått på plass en digital løsning som gjør det både raskere, enklere og mer trygt å sende inn en bekymringsmelding til barnevernet. 

Barna rundt oss er noe av det kjæreste man har, men dessverre er det ikke alltid slik at alle har det bra.  Hvis du er usikker på om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Nasjonal portal for bekymringsmelding er utviklet av KS i samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Digitale Helgeland har den siste tiden hjulpet kommunene som ennå ikke hadde tatt løsningen i bruk med å få den på plass.  Vi håper nå at terskelen for å melde fra til barnevernet  er blitt mindre og at alle barna som trenger hjelp får den hjelpen de har krav på.  

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen består av to ulike skjema, ett for privat melder og ett for offentlige ansatte.

Brukerne logger seg inn på portalen, fyller ut og sender inn bekymringsmeldingen. Løsningen vil deretter levere bekymringsmeldingen på en eller flere av følgende måter:

  • direkte til kommunens fagsystem (strukturert informasjon)
  • som en manuell nedlastning (ustrukturert informasjon i digital form – PDF)
  • per brevpost

 

Hvor finner jeg løsningen?

Du kan nå løsningen ved å trykke på lenken nedenfor. Der kan du også lese litt mer om hvordan løsningen fungerer. Du velger den kommunen som barnet du er bekymret for hører til i en rullegardin nederst på siden. 

Lenke til nasjonal portal for bekymringsmelding

Du vil også finne lenker til den digitale tjenesten på kommunen sin nettside.