Innovasjonsprosjekt ble avsluttet med fagsamling

20.-21.mars møttes HR-kollegaer fra flere helgelandskommuner i Brønnøysund til en fag -og inspirasjonsdag for å runde av innovasjonsprosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen. Denne skulle opprinnelig være i januar, men da spilte værgudene på et annet lag og gjorde alvor av samtlige farevarsler på YR.no som innebar både stengte veier og innstilte båter og fly til og fra Brønnøysund. Men den som venter på noe godt venter ikke forgjeves sies det og tilbakemeldingene fra deltakerne bekrefter at ventetiden var verdt det.

Samlingen var over to dager og faglig innhold er med utgangspunkt i felles utfordringer knyttet til rekruttering og ansettelser til kommunene på Helgeland. Hovedfokuset på dag en var å bli bedre kjent - både med hverandre, men også bli kjent med hvilke utfordringer og behov som finnes i hver enkelt kommune.

HR-sjef Trine Håjen Gretesdotter deler erfaringer fra Alstahaug kommune

Som vi har blogget om tidligere har Alstahaug kommune gjort en formidabel innsats for å innføre de anbefalte tiltakene som kom frem i prosjektet Digitalisering av ansettelsesprosessen. Hva de konkret har gjort og hvordan de har innført tiltakene og hva de har oppnådd av resultater, delte de villig med nabokommunene. Vi fikk også Norges første (og så langt eneste) kommunale ansettelsesstrategi! Erfaringsdelingen fra Alstahaug kommune engasjerte forsamlingen, så nå håper vi flere kommuner hiver seg rundt og gjør tilsvarende innsats internt - både for seg selv, men ikke minst for fremtidige jobbsøkere til helgelandskommunene! 

Andre dag av samlingen var en hel dag fullpakket av inspirasjon og faglig påfyll, i regi av tilreisende gjester.

Først ut var Kunnskapsparken Helgeland (KPH) som kom med konkrete tips og oppfordringer til hvordan samarbeid med andre kan bidra til å styrke rekrutteringen til Helgeland. Vi fikk også et innblikk i de tre satsningsområdene til KPH, "Samarbeid skole og næringsliv", "Trainee Helgeland" og "Heile Helgeland". Alle disse områdene er virkemiddel som kan og bør benyttes for å få tak i dyktige mennesker til kommunene på Helgeland! 

 

Åsta Halse, Maylinn Løfsnes Storjord og Caroline Moen Eide fra Kunnskapsparken Helgeland

Videre fikk vi besøk av kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene (BR) Kristine Aasen som ga oss innblikk i hvordan BR jobber med rekruttering, kompetanseheving internt og samarbeidet med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). BR og Digdir har en felles satsning rundt rekruttering og har blant annet en nettside som heter Havnegata48, som er adressen til bygget de deler i Brønnøysund. Spennende å høre Kristine sine refleksjoner rundt at BR er heldig som får låne den ansatte i en viss tid og at denne lånetiden skal være verdifull både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi avsluttet samlingen med et halvdags skrivekurs levert av språkkonsulent Michelle Uller fra NTB Arkitekst. Kursets hovedinnhold var å lære å skrive gode og relevante stillingsannonser, og vi lærte blant annet hva som kjennetegner gode stillingsannonser, hvordan vi henvender oss til søkeren og hvordan vi presenterer oss selv, hvordan vi beskriver stillingens innhold og kvalifikasjoner/egenskaper og ikke minst hvordan vi skriver klart og korrekt. Kurset ble tatt veldig godt imot av deltakerne, og dette kurset anbefaler vi til alle som jobber med rekruttering og stillingsannonser! 

Michelle Uller fra NTB Arkitekst

I etterkant av samlingen har vi kjørt en evaluering av disse to dagene og tilbakemeldingene er meget positive, både med tanke på faglig innhold men ikke minst at det var satt av godt med tid å bli kjent og diskutere små og store utfordringer i pausene. Evalueringen sier også at det er behov for fagmiljøet innen HR i helgelandskommunene å møtes flere ganger, samt etablere en kommunikasjonskanal for rask og enkel hverdagsdialog. 

 

Vi i Digitale Helgeland syns dette ble en verdig avslutting av prosjektet og ønsker kommunene lykke til med arbeidet!