Spennende uke på reisefot ga oss inspirasjon og faglig påfyll!

Starten av 2024 har vært full gass for Digitale Helgeland, og forrige uke var intet unntak og vi oppsummerer den slik:

Mandag: Hilde startet dagen sin i Mosjøen for å kickstarte et to dagers kurs innenfor arbeidsflyter og maler i Elements der 12 kommuner var representert.  Dette kurset var starten på å få på plass et tettere samarbeid rundt dokumenthåndtering. Målet er å få på plass arbeidsflyter slik at vi kan jobbe enkelt og effektivt i saksbehandlingen. 🤓

Tirsdag: Deltok vi på konferansen "Sammen for digital inkludering". Et spennende program med mange gode innlegg fra blant annet digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tung, teknologientusiast Agnete Tjærandsen på 92 år, Tine Jensen fra Google Norge, Kristin Ruud fra Seniornett og erfaringsdeling fra ulike initiativ fra våre naboer i Sverige.

Dette var et godt initiativ til en etterlengtet arena for en viktig tematikk, vi ønsker oss mer av dette! 👏

Opptak av konferansen: https://www.aldersvennlig.no/hva-skjer/sammen-for-digital-inkludering

 

Torsdag: Hilde forflyttet seg til Mo i Rana for å presentere Digitale Helgeland og noen av prosjektene våre på Polarsirkelrådet og IT Forum Helgeland

Camilla forble i hovedstaden og hadde møte med KS sammen med Line Merethe Rubach fra Digi Troms og Finnmark om digital inkludering (Digital Inkludering Helgeland er et spennende og viktig prosjekt for 2024). Hovedtema var gode bærekraftige innbyggertilbud i små kommuner med store avstander og få tilgjengelige ressurser. Vi konkluderer med at det heldigvis finnes  mye bra fra før som vil gi verdi for innbyggerne våre i nord, men at vi er nødt til å bevege oss utenfor den berømte boksen for å klare å nå ut til flest mulig! Men vi er heldigvis glad i utfordringer! 😉

Fredag: Camilla startet dagen hos Halogen, og dro videre til Landbruksdirektoratet for å presenterte siste status fra veterinærprosjektet. Prosjektet nærmer seg slutten av konseptfasen, og sluttrapporten med anbefalinger for veien videre skal overleveres til Landbruks- og matdepartementet i starten av mars. 

Leder IKT Helgeland Petters Svendsen, Avdelingsdirektør Wilfred Østgulen fra Nasjonalbiblioteket, Daglig leder Digitale Helgeland Hilde Rafaelse, Statssekretær Toma Norvoll