FAGDAG e-Helseløsninger på Fru Haugans hotell Mosjøen 11. juni

Merk deg datoen for Digitale Helgelands FAGDAG i e-helseløsninger, hvor hovedtema er Nasjonale innføringsløp. Det blir fokus på hva som skjer på Helgeland, og hvordan kommunene kan dra nytte av satsningene. Hvordan kan helseledere og IKT forberede seg på det som kommer. 

Nå begynner programmet å ta form, og det kan du se her: Fagdag e-helseløsninger. (PDF, 238 kB)

Foreløpig innhold er: 

  • Digihelse
  • Velferdsteknologisk knutepunkt
  • Kjernejournal
  • Ny elektronisk pasientjournal (EPJ)
  • Sentral forskrivningsmodul
  • Pasientens legemiddelliste (PLL)
  • Digital hjemmeoppfølging Helgeland

Målgruppen er kommunalsjefer, enhetsledere helse, IKT og andre interesserte. Deltakelsen er gratis, og Digitale Helgeland spanderer lunsj. Reise og eventuelt opphold dekkes av deltakerne selv. 

Du kan melde din interesse ved å registrere deg her: https://forms.office.com/e/V05QuPgMHy 

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51