Velkommen til Workshop Digital hjemmeoppfølging Helgeland 22.mai

TEMA: Utforming av tjenesteforløp

Sted: HIAS, Øyvind Lambes vei 21, 8803 Sandnessjøen

Målgruppe: Kommunale ressurspersoner i digital hjemmeoppfølging Helgeland, ansatte og ledere i sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester, fastleger, kommuneoverleger, samt representanter fra bruker-/pasientorganisasjoner. 

Workshopen er gratis!

Helsetjenesten på Helgeland er med i en nasjonal satsning initiert av Helsedirektoratet som skal bidra til spredning av digital hjemmeoppfølging til alle regioner. Sammen med InnoMed inviterer Digitale Helgeland og RKK til vår andre workshop i prosjektet. Dette er et samarbeid mellom fastleger, kommuner og sykehus, og vi skal jobbe med å finne veien videre i utbredelsen av digital hjemmeoppfølging, slik at våre innbyggere kan få et bedre helsetilbud i framtiden. 

På årets første workshop blir det gjennomgang av status for prosjektet DHH, og det blir i tillegg erfaringsdeling fra et DHO-prosjekt i en annen region. InnoMed bidrar med faglige innlegg gjennom dagen, og har lagt inn bolker med felles gruppearbeid. InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren, og er prosessveiledere i DHH.  

Meld deg på her

 

Program kommer.

 

Vel møtt til kurs!

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51