Emnekurs i Digital Hjemmeoppfølging gav ny giv

Prosjektleder i Digital hjemmeoppfølging (DHO) deltok 6. mars på Emnekurs i Digitalt hjemmeoppfølging i Bodø. Kurset er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med blant annet prosjektleder Vibeke Tellmann og prosjektlege Marius Edvardsen i DHO i Bodø. Gjennomføring av kurset var et pilotarbeid, siden det er første gang det gjennomføres i Norge. Planen er å utbre dette nasjonalt til alle regionene, og vi vil planlegge for eget kurs på Helgeland, i samarbeid med DigiNordland.  

Bilde av foredragsholder Vibeke Tellmann og noen av deltakerne på kurset Eva-Alice Slettevoll

Formålet er å skape engasjement og øke kunnskapen om DHO og legge grunnlaget for lokal samhandling. Målet er å etablere en plattform for samhandling mellom helsepersonell i kommune, fastleger og sykehus. 

Målgruppen er leger, sykepleiere og andre helseprofesjonsgrupper med interesse for teknologi i utvikling av samhandling i helsetjenesten. For å kunne delta på den fysiske heldagssamlingen i kurset, må deltakeren på forhånd ha gjennomført et digitalt opplegg tilsvarende cirka 7,5 timer, inkludert refleksjonsoppgaver knyttet til ulike tema.  

Det var 40 deltakere med på kurset, og mange av deltakerne var leger. Dagen i Bodø ble ledet av Vibeke Tellmann, og i tillegg bidro blant andre Mariell Waleniussen fra Helsehjelpa og fastlege Marius Edvardsen. Etter gjennomgang av refleksjonsspørsmål fra digital del av kurset, fikk vi informasjon om organiseringen av DHO i Nordland, samt praktisk demonstrasjon av DHO. Det var også satt av en time med brukererfaring, og deretter en nyttig bolk om utarbeiding av egenbehandlingsplaner. Dagen ble avsluttet med fokus på digitalt utenforskap. Gjennom dagen var det også mange spennende innspill både i gruppedialog og plenum.  

Emnekurset gir tellende 15 poeng i allmennmedisin og 15 poeng for samfunnsmedisin, og er også godkjent av Norsk sykepleierforbund som tellende kurs. Vi gleder oss til å komme i gang med Emnekurset på Helgeland.  

Kontakt oss

Eva-Alice Slettevoll
Prosjektleder eHelse og digitale helsetjenester
E-post
Mobil 99 25 30 51