Bli med på innovasjonsdag på Campus Helgeland

I tilknytning til UiT sin erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester arrangeres innovasjonsdag på Campus Helgeland i Mo i Rana

Innovasjonsdagen arrangeres i tilknytning til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) sin erfaringsbaserte master i digitale helsetjenester, og er et samarbeid mellom UiT, Helgelandssykehuset HF, Helgelandsrådet, Indre Helgeland Regionråd, Rana Utvikling og Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Masterutdanningen skal bidra til bedre kompetanse for å videreutvikle digital hjemmeoppfølging av pasienter og spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet med innovasjonsdagen er å skape en møteplass på tvers av kommuner, sykehus, akademia, leverandører og andre aktører for kunnskapspåfyll og erfaringsdeling. 

Praktisk informasjon

Deltakelse er gratis.
 

Les mer og meld deg på her

TidAktivitetForeleser
09:30 - 09:40VelkommenProfessor Gunnar Hartvigsen
09:40 - 10:30Produktinnovasjon
Moderator: Petter Svendsen
 
09:40 - 10:05Fra ide til produkt:
Sulacare - trygg og smidig kateterisering for pasient og sykepleier
Marie Steinfjell, sykepleierk, gründer og daglig leder Sulacare
10:05 - 10:30Virkemiddelapparatet:
Innovasjon Norge
Elin Rønning, Innovasjonsrådgiver
10:30 - 10:40PAUSE 
10:40 - 11:30Kommuneinnovasjon
Moderator: Andrè Henriksen
 
10:40 - 11:05Digitale Helgeland:
Innovative og brukerorienterte løsninger for innbyggerne og kommunene på Helgeland
Hilde T. Lauvset Rafaelsen, daglig leder Digitale Helgeland
11:05 - 11:30Rana kommune:
Innovasjon og tjenesteutvikling i Rana kommune
Sissel Karin Andersen, kommunaldirektør helse og omsorg
11:30 - 12:15LUNSJ 
12:15 - 15:15Step Up
Moderator: Hanne Falch Kristoffersen
 
12:15 - 15:15

Mini-kurs:
Lag bedre helsetjenester med Step Up.

Fremtidenbs helsesektor trenger nye løsninger osm faktisk fungerer. Stedp Up er en måte å jobbe på som øker sjansen for at innovasjonsprosjekter lykkes. Metoden hjelper helseledere ogandre som bidrar i tjenesteutvikling og innovasjon til å se potensiell nytte i den tidlige fasen av et innovasjonsprosjekt.

Magnus Engeseth, rådgiver pasientorientert tjenesteutvikling ved UNN
15:15 - 15:20AvslutningRådgiver Silje Paulsen

Presentasjon av foredragsholderne og innledere

Marie Steinfjell er gründer og daglig leder av Sulacare. Hun er utdannet sykepleier fra Nord universitet i 2015 og har tidligere arbeidet ved medisinsk avdeling på Helgelandsykehuset i Mo i Rana.

Elin Rønning arbeider som spesialrådgiver ved Innovasjon Norges kontor på Mo i Rana. Hun har tidligere arbeidet som kommunikasjonssjef i Helgeland Kraft, daglig leder i Mye i media og journalist i Rana Blad. Hun er utdannet journalist og master i økonomi og administrasjon fra Nord universitet.

Hilde T Lauvset Rafaelsen jobber som daglig leder for Digitale Helgeland i Brønnøysund. Hun har tidligere arbeidet som IT sjef i Brønnøy kommune og Løsningsarkitekt i Altinn. Hun er sivilingeniør i informatikk fra Universitetet i Tromsø.

Sissel Karin Andersen jobber som kommunaldirektør for helse- og omsorg i Rana kommune. Hun har tidligere arbeidet som organisasjonsdirektør ved Helgelandssykehuset HF, assisterende rådmann i Hemnes kommune og konsulent i IBM og 4human. Hun er utdannet siviløkonom med tilleggsutdanning innen prosjektledelse.

Magnus Engeseth jobber som rådgiver/prosjektleder for pasientorientert tjenesteutvikling ved UNN. Han har tidligere arbeidet som rådgiver ved Helse Nord RHF, fagleder ved Tromsprodukt og prosjektleder ved Fylkesmannen i Troms. Han er master i statsvitenskap fra UiT/UiO og master i strategisk ledelse og økonomi fra UiT.

Silje Paulsen er rådgiver ved Helgelandssykehuset HF. Silje har en bachelorgrad i samfunnsvitenskap fra NTNU og mastergrad i statsvitenskap fra UiT. Hun har bl.a. erfaring som rådgiver fra Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF.

Petter Svendsen er prosjektleder i Rana utvikling. Petter har mastergrad i economics fra University of Utah. Han har tidligere vært ansatt i tietoEVRY, Sparebank1 Nord-Norge og Statens innkrevingssentral.

Hanne Falch Kristoffersen er daglig leder ved Studiesenter RKK Ytre Helgeland. Hanne har mastergrad i kunnskapsledelse fra Nord universitet.

André Henriksen er førsteamanuensis i helseinformatikk ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er sivilingeniør i informatikk, MBA fra Handelshøgskolen UiT og har doktorgrad i medisinsk informatikk fra Institutt for samfunnsmedisin, UiT. André har omfattende erfaring som systemutvikler, prosjektleder og utviklingsleder i Tromsøbaserte teknologiselskaper.

Gunnar Hartvigsen er professor og forskningsgruppeleder i helseinformatikk ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og professor II / forsker 1 ved Helgelandssykehuset HF. Gunnar har master og doktorgrad i kunstig intelligens og er en internasjonalt anerkjent forsker på telemedisin og e-helse innen bl.a. diabetes.

Les mer og meld deg på her