Digital post ut fra pasient journal system

Kommunene som bruker EPJ systemet Gerica har endelig fått på en løsning som nå gjør det mulig å sende post digitalt til innbygger. Det vil si at innbyggere som feks har søkt om helse og omsorgstjenester i kommunen nå kan få mye raskere svar, da svar på søknad og eventuelle vedtak kan sendes til innbygger via digital post. Før har brev blitt sendt i posten, som kan ta mange dager. Dette er også en sikrere løsning. 

Foreløpig er det kommunene som bruker Gerica og profil som har mulighet til å sende postUT fra sitt pasient journal system. De kommunene som bruker DIPS/CosDoc venter på at leverandør skal få på plass løsning for dette.