IT rekruttering Helgeland

Vi trenger flere IT-folk til Helgeland!

Nylig spilte vi inn en podcast-episode med seksjonssjef for seksjonen utvikling under IT i Skatteetaten på Mo i Rana, Trond Kobbeltvedt. Trond snakker om en rekruteringskrise til Helgeland/Nordland hva gjelder teknisk og digital kompetanse, og utdyper mer om utfordringene knyttet til det i denne episoden.

En rekrutteringskrise på Helgeland?

Skatteetaten har 3 IT kontor i landet, Oslo, Grimstad og Mo i Rana, og vil alle rekruttere mye i årene som kommer. Trond Kobbeltvedt som er seksjonssjef for IT seksjonen på Mo i Rana, om har totalt 100 ansatte innenfor IT, er opptatt av at Mo i Rana, og Helgeland i stort skal være en attraktiv arbeidsplass for IT kompetente kandidater. 

Seksjonssjef for IT, Trond Kobbeltvedt. 

Han snakker om et paradigme skifte tidligere på 2000-tallet, som vi nå ser igjen og behovet for å digitalisere samhandlingsløsninger på rekordfart for over 7000 ansatte i Skatteetaten under Corona pandemien.

Vi er innom utfordringene det har vært å sanere løsninger med forskjellige miljø på tvers av etatene i Norge, som for eksempel Skatteetaten, Toll, Statens innkrevingssentral, Politiet og NAV.

Avslutningsvis er vi innom utfordringen det bli rå rekruttere til Helgeland fremover, og at kompetanse innenfor designere, sikkerhet og rene utviklere vil bli spesielt utfordrende å få tak i.

Hvordan kan vi på Helgeland gjøre oss konkurransedyktige i kampen mot de beste ressursene? Har vi en rekrutteringskrise som Trond er bekymret for?

Hør på podcastepisoden her eller på videoen som ligger under.

Til toppen