Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester - en fremtidsrettet utdannelse

Fra høsten av tilbyr UiT en erfaringsbasert master i digitale helsetjenester ved UiT i Mo i Rana. Det skjer i nært samarbeid med Helgelandssykehuset og kommunene i regionen og er super spennende!

En master i helseteknologi ved UiT vil være en ettertraktet utdanning i fremtiden, og er en unik utdanning både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Utdanningstilbudet skal ta Helgelandssykehuset videre i arbeidet med utviklingen av fremtidens digitale helsetjenester

Helsetilbudene og helsetjenestene oppleves ofte som uoversiktlige, lite sammenhengende og vanskelig å navigere i. Det tenkt at det i fremtiden skal være like enkelt og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett som det i dag er å bruke nettbanken. Digitale innbyggertjenester kan potensielt gi økt kvalitet på behandlingen, økt pasientsikkerhet, økt effektivitet for helsepersonell og likeverdige tjenester for innbyggerne. 

For en region som Helgeland med lange avstander er digitalisering særlig viktig for å sikre likeverdige helsetjenester. Det betyr at pasienter i større grad kan få helsehjelp enten i hjemmet eller i lokalsamfunnet. 

Søk studieplass

Slik søker du 

Informasjon om studiet finnes på hjemmesiden til Institutt for informatikk ved UiT. Her finner du studieplanen og en beskrivelse av alle emnene (kurs) som inngår i studiet. Her finner du også informasjon om hvordan du søker opptak på studiet.

Studiet er rettet mot helsepersonell og andre som har sitt daglige virke innen helsesektoren. De eneste kriteriene er at du har minimum 3 års høyere utdanning (bachelor) og kan dokumentere minimum 2 års relevant erfaring.

Søknadsfristen er 1. mars.  

Merk at det er også mulig å følge noen av emnene (kursene) uten å være tatt opp på studiet. For høsten 2022 gjelder dette INF-3801 Helseinformatikk. Søknadsfristen her er 1. juni.

Det er ingen studieavgift ut over semesteravgiften som alle studenter må betale. Du må sannsynligvis regne med utgifter til reise og opphold i tilknytning til de to semestervise fysiske samlingene i Helgelandsregionen. Deltakelse på samlingene er obligatorisk.