DigiHelgeland – sommercamp. Klar for en sommer på Helgelandskysten?  

Vi trenger nye øyne som kan hjelpe oss å løse våre og Norges digitaliseringsutfordringer. Derfor søker vi studenter innen jus, design, informasjonsforvaltning og IT (systemutviklere) som vil delta på sommercamp innen digitalisering av offentlig sektor. Bli med i samarbeidsprosjektet DigiHelgeland SommmerCamp!

Fristen for sommerjobben 2021 er utløpt. Vi gleder oss til å ta imot studentene, og følg gjerne med oss for sommerjobb i 2022.

På sommercampen får mulighet til å prøve deg på virkelige problemstillinger som møter innbyggere og næringsliv, og finne nye måter å løse disse på. Her jobber du i tverrfaglige team med andre studenter, og med støtte fra våre egne erfarne ansatte. Sommercampen er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet (Digdir), Brønnøysundregistrene (BR) og Digitale Helgeland, og målet er å etablere protyper som demonstrerer hvordan en reel digitaliseringsutfordring kan løses.

Klikk for stort bilde 

Dette skal du jobbe med 

Du vil lære av erfarne medarbeidere i DigDir og BR og jobbe med virkelige digitaliseringsutfordringer og foreslå kreative løsninger. Her er noen av oppgavene du kan prøve deg på.

 • Vurdere juridiske problemstillinger i valg av løsning
 • Planlegge og gjennomføre brukerinvolvering
 • Jobbe med konseptutvikling og interaksjonsdesig
 • Ivareta informasjonssikkerhet og Universell Utforming (UU)
 • Bidra til utvikling som ivaretar rettssikkerhet og personvern
 • Bidra til beste praksis innenfor datadeling
 • Vurdere arkitektur og teknologi
 • Fullstack-utvikling, med alt fra frontend og REST APIer til backend, integrasjon og database
 • Realisere (utvikle) en prototype

 

Din bakgrunn 

IT: Minimum fullført andre studieår i en bachelorgrad eller tredje studieår i en mastergrad innen IT med programmeringserfaring.

Jus: Minimum fullført tredje studieår i en mastergrad. 

Informasjonsforvaltning: Mastergradsstudenter innen forvaltningsinformatikk.

Design: Minimum fullført andre studieår i en bachelorgrad eller tredje studieår i en mastergrad innen områdene UX-, interaksjon- og/eller tjenestedesign.

Felles for alle: Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Hvem er du? 

Vi leter etter deg som har gode analytiske evner, er selvdreven, fleksibel, liker å jobbe i team og er serviceinnstilt.  
Du må ha evne til å videreformidle kunnskap. Videre er det sentralt at du kan samarbeide godt for å finne fram til de gode løsningene sammen med de andre studentene innen de ulike fagfeltene. 

Generell informasjon 

 • Husleie og reiseutgifter tur/retur Brønnøysund dekkes av oss. Dette er skattepliktig fordel.
 • Vi arrangerer sosiale arrangement og tar deg med på aktiviteter på den vakre Helgelandskysten.
 • Stillingen har en varighet på 6-8 uker, fortrinnsvis 21.06- 15.08.2021. Det er ønskelig med felles oppstart for alle studentene. Du får lønn i lønnstrinn 40 som tilsvarer en årslønn på 387 900,-.
 • Arbeidstid er mandag – fredag kl 0800-1500.

Ta gjerne kontakt 

Kontaktperson Brønnøysundregistrene; Lars Petter Svartis, tlf 99 22 44 21, epost: lps@brreg.no eller Per Egil Nilsen, tlf 91 12 94 24, epost: pen@brreg.no

Kontaktperson Digitaliseringsdirektoratet; Andreas Rafaelsen, tlf 95 82 13 69, epost: andreas.gjertin.rafaelsen@digdir.no

Om Digitaliseringsdirektoratet 

Digitaliseringsdirektoratet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet har kontor i Brønnøysund, Leikanger og Oslo. Det nye Digitaliseringsdirektoratet bygges nå opp til å bli drivkraften for digital transformasjon av offentlig forvaltning. I Brønnøysund er det Altinn de fleste jobber med. Altinn er sentral i arbeidet med å legge til rette for, og forenkle dialogen, mellom offentlige virksomheter, innbyggere og næringsliv.

Om Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør det enklere for mennesker og næringslivet å forholde seg til det offentlige. Vi driver mange av landets viktigste registre og har laget og forvalter den nye kompensasjonsordningen for næringslivet. Brønnøysundregistrene er en arbeidsplass der fagene IT, jus og forvaltning av informasjon gir et godt tverrfaglig samarbeid. Dette gjør vi gjennom å utvikle gode systemer og tjenester som gir verdi for alle, og ved å tilby våre data slik at flere kan utvikle tjenester som bidrar til økt verdiskapning. 

Om Digitale Helgeland 

Digitale Helgeland er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Vår visjon er "sammen for utvikling og bedre tjenester". Vi jobber for at digitaliseringsarbeidet på Helgeland skal øke kvaliteten og effektiviteten på tjenestene våre, gjennom en forbedret bruk av ressursene i kommunen. Dette skal i sum bidra til en enklere hverdag for våre innbyggere, et bedre møte med kommunen og at Helgeland sammen skal få dette til. 

   Klikk for stort bilde  

Til toppen