100.000 innbyggere til Helgeland innen 2035

Det skjer mye spennende på Helgeland som region for tiden. Samarbeid, digitalisering og nyetableringer er stikkordet. Vi tar oss en prat med administrerende direktør for Sparebank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard om mulighetsstudie levert av Menon og bankens rolle i å sammen jobbe mot fremtiden.  

I podcast-serien vår om digitalisering og innovasjon på Helgeland har vi denne gang intervjuet Hanne Nordgaard om mulighetsstudie for Helgeland mot 2035, som SpareBank 1 Helgeland har utført sammen med Menon Economics.

Hanne Nordgaard Sparebank 1 Helgeland Sparebank 1 Helgeland Fra noen millioner til milliarder i IT- og utviklingsmidler

Hanne snakker en del om hvordan det har vært å gå fra en relativ liten lokalbank til å bli en del av en større organisasjon, med store utviklingsmuligheter hvor de samtidig fokuserer på å være lokalt forankret. 

Vi kommer innom FinTech, digitalisering av banken, viktigheten av å tenke sluttbruker først og ikke minst at det er nødvendig at hele Helgeland samarbeider mot fremtiden. 

Hør podcasten her:

Spotify eller Apple