Digitaliseringstrategien for Digitale Helgeland er vedtatt i styringsgruppen

Vi er endelig ferdig med Digitaliseringsstrategien for Helgeland 2020-2023, som pr. 23.10.200 er godkjent og vedtatt av styringsgruppen. 

Under styringsgruppemøte 23.10.2020 ble Digitale Helgeland sin Digitaliseringstrategi vedtatt. Dette er en milepæl for prosjektet og det er meget gledelig!

Konsulent- og designbyrået Halogen har hjulpet med innsiktsarbeidet som har dannet noe av grunnlaget for strategien valgt. Ønsker du å lese om strategien kan du gjøre det her