Tre fokusområder innenfor digital transformasjon

Alle organisasjoner er i dag digitale, fra taxinæringen til store teknologiselskap, men modenheten for innovasjon og bedre digitale løsninger er annerledes. Her vil vi rette fokus på 3 spesifikke områder innenfor en vellykket digital satsing. 

Kort fortalt

Forholdet mellom IT og forretningen må være tett, unngå trenering av innovasjon og fokuser på en helhetlig innovasjonskultur i hele organisasjonen. 

Forholdet mellom IT og forretning

Dette kan virke selvsagt, men i mange organisasjoner er dette langt i fra ivaretatt. Det er meget viktig at IT og forretningen jobber tett sammen og ikke i hver sin silo hvor man utelukkende fokuserer på sine egne prosesser uten reell integrasjon og samarbeid. Dette er spesielt viktig i store organisasjoner, hvor avstanden kan bli stor, og hvor koordinering og samarbeid er tungt formalisert. Hva dette konkret betyr er at IT ikke er en støttefunksjon frakoblet driften og forretningsførerne, hvor den opererer som en leverandør. IT må være en integrert del av den. På lik linje må forretningen ha en IT forståelse og grep om mulighetene IT gir, hvor man unisont samarbeider tett med løsninger. 

Studier viser også at når samarbeidet mellom forretning og IT er tett, vil blant annet løsninger hyppigere bli testet og man bytter ut utdaterte plattformer raskere og bedre enn andre selskap hvor samarbeidet ikke er like godt sammenvevd.  

Unngå trenering av innovasjon

Typisk for norske organisasjoner er formalisere og dermed trenere innovasjons prosesser i et forsøk på å få fortgang i innovasjonstakten. Innovasjon er typisk en seksjon under IT paraplyen, uten noen direkte bånd til selve forretningen. Formalisering av innovasjonsprosessen kan å gi mindre gevinster ifølge studier, og for å virkelig kunne blomstre må organisasjoner jobbe mot inkrementelle små innovative forbedringer. Formaliseringen av innovative tiltak innebærer veldig ofte at initiativene må gjennom en lang prosess med byråkratisering, og derfor har de en tendens til å være store mastodont prosjekter, med lange tidslinjer og store budsjetter.

Mangelen på et tillitsfullt og nært forhold mellom IT og forretningen, med formalisering og trenering av innovative tiltak, motvirker langsiktig gevinstrealisering i den digitale økonomien.   

Kultur

Hvordan vi tenker på forretningsprosesser, i hele organisasjonen fra saksbehandler til rådmann, er avgjørende for om man lykkes med sin digitale reise. Vi må dra fokuset fra hvordan man gjør det man gjør, til hvorfor man gjør det man gjør. Regjeringen har i de siste  årene blitt veldig klare på at man må tenke bruker - altså innbyggeren, eller mennesket som du lager tjenester for. 

Faglitteratur peker på at kundeopplevelsen er kjernen i enhver digital transformasjon. Vi som brukere av tjenester og produkter i det offentlige har like store forventninger om at det skal funke som tjenestene fra Apple og Google. Det offentlige har ingen konkurrenter og kan sånn sett aldri "miste" kunder, men vi kan miste integritet, autoritet og viktigst av alt; tillit. 

Å bygge en organisasjonskultur rundt det å tenke bruker/innbygger er en av de viktigste stegene til en vellykket digital transformering. 

Kilder

  • Arena, M., Cross, R., Sims, J., & Uhl-Bien, M. (2017). How to catalyse innovation in your organization. MIT Sloan Management Review
  • O'Reilly III, C. A., & Tushman, M. L. (2004). The ambidextrous organization. Harvard Business Review
  • Westerman, G., Bonnet, D. & McAffe, A. (2014). Leading Digital. Boston, Massachusetts. Harvard Business Review Press.  
  • Elsbach, K. D., & Stigliani, I. (2018). Design thinking and organizational culture: A review and framework for future research. Journal of Management