Digitalisering av tjenestekontoret

Når en innbygger har behov for helse og omsorgstjenester så må man ta kontakt med kommunen. Det skal være enkelt og intuitivt å søke etter helse og omsorgstjenester. Innbygger og pårørende skal få raskest mulig svar på sin søknad, og vi skal legge til rette for effektiv og korrekt saksbehandling.  

Kort fortalt

Innbygger og pårørende skal ha et digitalt førstevalg når det kommer til søknad om helse og omsorgstjenester hos sin kommune. Ved at kommunen får en løsning som knytter programmene som trengs i saksbehandlingen sammen, kan data flyte automatisk mellom systemene slik at søknadsprosessen effektiviseres.  

Hvilke utfordringer skal prosjektet løse?

 • Innbygger og pårørende må i mange kommuner søke helse og omsorgstjenester på papir 
 • Innbygger og pårørende har idag kostnader til print, papir, konvolutt og frimerker
 • Innbygger og pårørende må sende søknad i posten eller oppsøke kommunene fysisk for å levere søknad
 • Innbygger må gi skriftlig samtykke for at kommunen skal kunne innhente opplysninger fra lege eller andre for å kunne behandle søknaden
 • Innbygger må vente på at svar på søknad og vedtak skal mottas i posten
 • Unødvendig lang saksbehandlingstid
 • Saksbehandler må arkivere søknad i papir arkiv
 • Saksbehandler må tyde søknad på papir og legge inn opplysningene manuelt i pasientjournal systemet
 • Saksbehandler må sende svar på søknad og vedtak i posten til innbyggger
 • Saksbehandler må kontakte lege for å få opplysninger om innbygger for å kunne behandle søknad

Hva vil det bety for deg som innbygger?

 • Lett tilgang til brukervennlig og sikker digital tjeneste når du må søke etter helse og omsorgstjenester
 • Du kan gi samtykke digitalt, i en begrenset periode, til at kommunen kan innhente opplysninger om deg fra lege
 • Du kan få oversikt over alle samtykker du har gitt
 • Du vil motta svar fra kommunen digitalt
 • Du vil lett kunne finne frem svar på søknad og vedtak da den vil være lagret i innbyggerens digitale postkasse

Hva vil det si for kommunen?

Etter at prosjektet er ferdig og vi har fått digitalisert søknad om helse og omsorgstjenester vil det bety følgende: 

 • Mindre manuelt arbeid da data flyter automatisk mellom ulike system
 • Raskere saksbehandling
 • Mindre utgifter til brev og porto
 • Mer strømlinjeformet søknadsprosess
 • Bedre beskrivelser av rutiner og dokumentasjon
 • Lik prosess i alle kommuner
 • Helsepersonell kan bruke mer tid på omsorg istedet for administrasjon

Hva viser innsikten vi har gjort?

Når en bruker har behov for helse og omsorgstjenester fra kommunen er det noe som må søkes om. Her visste vi at prosessen ikke var helt rett frem. For å få et godt virkelighetsbilde av hele prosessen intervjuet vi både brukere, pårørende og ansatte slik at vi kunne vise en tjenestereise der vi fikk frem utfordringer og muligheter både sett fra en innbygger sitt perspektiv og en ansatt. Når man får opp et slikt bilde får man seg mange overraskelser, men man får tydelig et bilde av hvilke problemer man bør løse. Innsikten har vi oppsummert i en rapport (PDF, 3 MB) du kan lese ved å trykke på lenken. 

Hvilke gevinster har vi oppnådd på tjenestekontoret?

 • Utsending av digital post direkte fra pasient journal systemet
 • Integrasjon mot kjernejournal fra pasient journal systemet
 • Nytt felles digitalt søknadsskjema

 

Hvem er med?

 • Brønnøy
 • Bindal
 • Dønna
 • Sømna
 • Grane
 • Hattfjelldal
 • Hemnes
 • Alstahaug
 • Vega
 • Vefsn
 • Rana
 • Vevelstad

Nasjonale felles komponenter

I dette prosjektet tar vi i bruk følgende nasjonale felleskomponenter:

 • KS Fiks (SvarInn, SvarUt)
 • eFormidling
 • ID porten
 • Kjernejournal integrasjon
 • Altinn autorisasjon
 • Altinn studio

Kontakt oss

Hilde T Lauvset Rafaelsen
Daglig leder
E-post
Telefon 48 18 42 16