Digitalisering av tjenestekontoret

Når en innbygger har behov for helse og omsorgstjenester så må man ta kontakt med kommunen. Det skal være enkelt og intuitivt å søke etter helse og omsorgstjenester. Innbygger og pårørende skal få raskest mulig svar på sin søknad, og vi skal legge til rette for effektiv og korrekt saksbehandling.  

Kort fortalt

Innbygger og pårørende skal ha et digitalt førstevalg når det kommer til søknad om helse og omsorgstjenester hos sin kommune. Ved at kommunen får en løsning som knytter programmene som trengs i saksbehandlingen sammen, kan data flyte automatisk mellom systemene slik at søknadsprosessen effektiviseres.  

Hvilke utfordringer skal prosjektet løse?

 • Innbygger og pårørende må i mange kommuner søke helse og omsorgstjenester på papir 
 • Innbygger og pårørende har idag kostnader til print, papir, konvolutt og frimerker
 • Innbygger og pårørende må sende søknad i posten eller oppsøke kommunene fysisk for å levere søknad
 • Innbygger må gi skriftlig samtykke for at kommunen skal kunne innhente opplysninger fra lege eller andre for å kunne behandle søknaden
 • Innbygger må vente på at svar på søknad og vedtak skal mottas i posten
 • Unødvendig lang saksbehandlingstid
 • Saksbehandler må arkivere søknad i papir arkiv
 • Saksbehandler må tyde søknad på papir og legge inn opplysningene manuelt i pasientjournal systemet
 • Saksbehandler må sende svar på søknad og vedtak i posten til innbyggger
 • Saksbehandler må kontakte lege for å få opplysninger om innbygger for å kunne behandle søknad

Hva vil det bety for deg som innbygger?

 • Lett tilgang til brukervennlig og sikker digital tjeneste når du må søke etter helse og omsorgstjenester
 • Du kan gi samtykke digitalt, i en begrenset periode, til at kommunen kan innhente opplysninger om deg fra lege
 • Du kan få oversikt over alle samtykker du har gitt
 • Du vil motta svar fra kommunen digitalt
 • Du vil lett kunne finne frem svar på søknad og vedtak da den vil være lagret i innbyggerens digitale postkasse

Hva vil det si for kommunen?

Etter at prosjektet er ferdig og vi har fått digitalisert søknad om helse og omsorgstjenester vil det bety følgende: 

 • Mindre manuelt arbeid da data flyter automatisk mellom ulike system
 • Raskere saksbehandling
 • Mindre utgifter til brev og porto
 • Mer strømlinjeformet søknadsprosess
 • Bedre beskrivelser av rutiner og dokumentasjon
 • Lik prosess i alle kommuner
 • Helsepersonell kan bruke mer tid på omsorg istedet for administrasjon

Status februar 2022

Det digitale skjema for «Søknad om helse og omsorgstjenester» er mer eller mindre ferdig. Det har vært mye frem og tilbake for finne ut hvordan bruker skal gi samtykke og vi har hatt flere brukertester av tjenesten. Det må utføres noen brukertester til før vi kan si oss helt fornøyd. Vi har planer om å få data automatisk inn i EPJ systemene, men her må vi vente til Gerica og Dips er klare for dette, men i mellomtiden kan saksbehandler importere inn data manuelt, slik som mange andre kommuner gjør det.

For kommunene på Sør-Helgeland, som har Gerica som pasient journal system, har vi nå fått bestilt integrasjon mot kjernejournal og KS SvarUT slik at når søknaden er kommet inn i systemet og saksbehandlingen er ferdig så kan svaret sendes til bruker digitalt og vi slipper å sende det i posten slik de gjør i dag. Det må kjøres et lite mini prosjekt sammen med TietoEvry for å få satt dette opp, og vi hadde oppstart på dette i uke 2.

 

Hvem er med?

 • Brønnøy
 • Bindal
 • Dønna
 • Sømna
 • Grane
 • Hattfjelldal
 • Hemnes
 • Alstahaug
 • Vega
 • Vefsn
 • Rana
 • Vevelstad

Nasjonale felles komponenter

I dette prosjektet tar vi i bruk følgende nasjonale felleskomponenter:

 • KS Fiks (SvarInn, SvarUt)
 • eFormidling
 • ID porten
 • Kjernejournal integrasjon
 • Altinn autorisasjon
 • Altinn studio

Kontakt oss

Hilde T Lauvset Rafaelsen
Prosjektleder
E-post
Telefon 481 84 216

 

Til toppen