Digitalisering av ansettelsesprosessen

Fra behovet oppstår til at tilsatte er i jobb er ansettelsesprosessen unødvendig lang og vi har avdekket klare forbedringspunkter. Vårt mål er å sørge for like prosesser i samtlige regioner, en raskere og mer effektiv prosess for alle involverte og sørge for at regionen ikke mister gode kandidater på bakgrunn av en treg prosess. 

Kort fortalt
I 80% av tilfellene tar det ca 205 dager fra behovet oppstår til kandidat har begynt å jobbe. Det er mye å spare på å forenkle prosessen, samtidig som vi må bli flinkere på å ta vare på kandidater. 

Hvilke utfordringer skal prosjektet løse?

 • En mye raskere og mer effektiv ansettelsesprosess.
 • Mindre behov for involvering av mange ulike ressurser som kan bli en tidstyv.
 • Heldigitalisere enkelte prosesser slik at vi går vekk fra postsendelser og papirbruk.
 • Minske avhengigheten av enkeltperonser.
 • Øke synligheten av stillinger ut til publikum.
 • Minke tidsgapet mellom opplæring og effektiv ressurs. 

Hva vil det bety for deg som innbygger?

 • Raskere behandling av søknadsprosessen.
 • Bedre informasjon gjennom søknadsprosessen.
 • Bedre ivaretagelse av dine informasjonsbehov under søknadsprosessen.
 • En tettere dialog med potensiell arbeidsgiver
 • Effektiv ressursbruk av kommunens ressurser

Hva vil det si for kommunen?

 • Bedre rutiner.
 • Raskere tilgang til rett kompetanse.
 • Mer effektiv og bedre opplæring.
 • Datadeling og samsnakkende systemer på tvers av kommunene.
 • Bedre kvalitet på utlysning.
 • En viss form for standardisering.
 • Enklere tilgang til de beste kandidatene gjennom en utbedret kanalstrategi.

Hvem er med?

Alstahaug

Brønnøy

Sømna

Grane

Hattfjelldal

Hemnes

Rana

Vega

Vefsn

Vevelstad

Nasjonale felles komponenter

I dette prosjektet tar vi i bruk følgende nasjonale felleskomponenter:

 • eSignering
 • KS SvarUT/Inn

Kontakt oss

Aleksander Millang
Kommunikasjonsansvarlig
E-post
Mobil 916 19 311

  

Til toppen