Digitalisering av ansettelsesprosessen

Fra behovet oppstår til at tilsatte er i jobb er ansettelsesprosessen unødvendig lang og vi har avdekket klare forbedringspunkter. Vårt mål er å sørge for like prosesser i samtlige regioner, en raskere og mer effektiv prosess for alle involverte og sørge for at regionen ikke mister gode kandidater på bakgrunn av en treg prosess. 

Kort fortalt
I 80% av tilfellene tar det ca 205 dager fra behovet oppstår til kandidat har begynt å jobbe. Det er mye å spare på å forenkle prosessen, samtidig som vi må bli flinkere på å ta vare på kandidater. 

Leveranse

Vi konkluderte et halvårs analysearbeid sommer 2021. Dette har kumulert i en innholdsrik rapport med konkrete forslag og aksjonspunkter frem til en mer effektiv og robust rekrutteringsstrategi. (PDF, 5 MB) Vi har hentet inn brukerinnsikt fra HR medarbeidere, ansatte, potensielt ansatte og kandidater. Vi har hatt leverandør presentasjoner av 3 av landets største rekruteringssystemer, samt fått visualisert både dagens brukerreise og en fremtidig tiltenkt brukerreise for rekrutering. Dagens brukerreise for arbeidssøker, HR og leder har gitt oss mye innsikt.  (PDF, 596 kB) 

Utifra problemområdene vi fant fra analysen av dagens brukerreise oppsummerte vi de viktigste funnene i fem mulighetsområder: Helhetsperspektiv - innad og på tvers i kommuner, Helhetsperspektiv - rutiner/prosess, Motivasjon: Se hele mennesket - gjennom hele prosessen, Systemer: integrasjon, tilgang, tidsbruk, Timing. 

Fremtiden brukerreise er en mye smidigere prosess for alle involverte.  (PDF, 2 MB)

Nå gjenstår jobben i å formidle dette i organisasjoner, samt å faktisk jobbe målrettet med de konkrete tiltakene fra rapporten. Som et konkret initiativ har vi invitert Alstahaug kommune til å være en pilotkommune i arbeidet om målrettet arbeid med rekruttering til kommunen. 

Hvilke utfordringer skal prosjektet løse?

 • En mye raskere og mer effektiv ansettelsesprosess.
 • Mindre behov for involvering av mange ulike ressurser som kan bli en tidstyv.
 • Heldigitalisere enkelte prosesser slik at vi går vekk fra postsendelser og papirbruk.
 • Minske avhengigheten av enkeltperonser.
 • Øke synligheten av stillinger ut til publikum.
 • Minke tidsgapet mellom opplæring og effektiv ressurs. 

Hva vil det bety for deg som innbygger?

 • Raskere behandling av søknadsprosessen.
 • Bedre informasjon gjennom søknadsprosessen.
 • Bedre ivaretagelse av dine informasjonsbehov under søknadsprosessen.
 • En tettere dialog med potensiell arbeidsgiver
 • Effektiv ressursbruk av kommunens ressurser

Hva vil det si for kommunen?

 • Bedre rutiner.
 • Raskere tilgang til rett kompetanse.
 • Mer effektiv og bedre opplæring.
 • Datadeling og samsnakkende systemer på tvers av kommunene.
 • Bedre kvalitet på utlysning.
 • En viss form for standardisering.
 • Enklere tilgang til de beste kandidatene gjennom en utbedret kanalstrategi.

Hvem er med?

Alstahaug, Brønnøy, Sømna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Rana, Vega, Vefsn og Vevelstad.

Nasjonale felles komponenter

I dette prosjektet tar vi i bruk følgende nasjonale felleskomponenter:

 • eSignering
 • KS SvarUT/Inn